Nevyzdvihnuté odmeny z kolektívnej správy

 

LITA ako organizácia kolektívnej správy v niektorých prípadoch použitia diel zastupuje všetkých autorov priamo zo zákona. Hovoríme o tzv. povinnej kolektívnej správe.

Príklady kolektívne spravovaných použití:

  • reprografické rozmnožovanie diel (kopírovanie, skenovanie, tlač)

  • káblová retransmisia

  • kopírovanie diel na nosiče pre súkromnú potrebu (CD, DVD)


Monitorujeme použitia diel za Vás

V horeuvedených prípadoch je pre autorov veľmi ťažké individuálne si odsledovať použitia svojich diel a nárokovať si za ne odmenu. Preto LITA vyberá odmenu hromadne a pravidelne ju vypláca autorom.

LITA monitoruje použitia diel, vyzbiera príslušné odmeny a náhrady odmien a rozúčtuje ich medzi autorov. Tým autorom, na ktorých má všetky údaje potrebné k vyplateniu, odmeny vyplatí.

 

Niekedy je nejasné komu alebo kam sa má odmena vyplatiť

Evidujeme aj autorov, ktorým odmeny nevieme vyplatiť, keďže nám chýbajú potrebné kontaktné a bankové údaje. Títo autori sa dostanú na tzv. zoznam neidentifikovaných odmien.

Venujte preto nižšie uvedeným zoznamom pozornosť. Možno aj vy u nás máte nevyzdvihnuté odmeny.

 

 

Našli ste sa na zozname? Kontaktujte nás

Ak v niektorých zo zoznamov nájdete svoje meno alebo diela a chcete sa poradiť o ďalšom postupe, napíšte nám na kontaktnú emailovú adresu: dokumentacne@lita.sk.

Ako si uplatníte nárok na vyplatenie svojich odmien?

Ak v zozname diel nižšie nájdete dielo, na ktorom ste sa autorsky podieľali, je potrebné, aby ste si autorstvo nahlásili prostredníctvom portálu Moja LITA

Odmeny sa vyplácajú hromadne 1x mesačne, po spracovaní došlých nahlásení za predchádzajúci mesiac. O ďalších termínoch vyplácania odmien sa dočítate v Rozúčtovacom poriadku LITA.

V prípade, že ste nositeľom autorských práv po zomrelom autorovi (ste jeho dedičom), kontaktujte labaskova@lita.sk


Menné zoznamy autorov:

Ak svoje meno nájdete v jednom z týchto dvoch zoznamov, LITA má pre Vás odmeny, ktoré si môžete uplatniť jednoducho pomocou portálu Moja LITA. Zvolíte si spôsob vyplácania a uvediete svoje číslo bankového účtu, resp. adresu pre vyplácanie poštovou poukážkou.

 

Menný zoznam autorov literatúry s nevyplatenými odmenami. Ide o autorov vedeckých publikácií ako aj beletrie, prekladateľov, žurnalistov a tiež výtvarníkov resp. knižných ilustrátorov.

 

Menný zoznam autorov najmä audiovizuálnych diel, t.j. režisérov, scenáristov, výtvarníkov, choreografov, autorov slovenského znenia zahraničných diel.

 

Zoznam odvysielaných audiovizuálnych diel:

LITA pre autorov týchto diel vybrala a rozúčtovala odmeny. Nepoznáme však mená a kontaktné údaje niektorých z nich.
Ak ste sa podieľali na tvorbe niektorého slovenského diela resp. na slovenskom znení niektorého zo zahraničných diel na zozname, nahláste si svoje autorstvo prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Tento zoznam uvádza filmy, seriály, dokumenty a iné audiovizuálne diela, ktoré boli odvysielané na slovenských televíznych kanáloch.