Nevyzdvihnuté odmeny z kolektívnej správy

 

LITA ako organizácia kolektívnej správy v niektorých prípadoch použitia diel zastupuje všetkých autorov priamo zo zákona. Hovoríme o tzv. povinnej kolektívnej správe.

Príklady kolektívne spravovaných použití:

  • verejné vypožičiavanie v knižniciach

  • reprografické rozmnožovanie diel (kopírovanie, skenovanie, tlač)

  • káblová retransmisia

  • kopírovanie diel na nosiče pre osobnú potrebu (CD, DVD)


Monitorujeme použitia diel za Vás

V horeuvedených prípadoch je pre autorov veľmi ťažké individuálne si odsledovať použitia svojich diel a nárokovať si za ne odmenu. Preto LITA vyberá odmenu hromadne a pravidelne ju vypláca autorom.

LITA monitoruje použitia diel, vyzbiera príslušné odmeny a náhrady odmien a rozúčtuje ich medzi autorov. Tým autorom, na ktorých má všetky údaje potrebné k vyplateniu, odmeny vyplatí.

 

Niekedy je nejasné komu alebo kam sa má odmena vyplatiť

Evidujeme aj autorov, ktorým odmeny nevieme vyplatiť, keďže nám chýbajú potrebné kontaktné a bankové údaje. Títo autori sa dostanú na tzv. zoznam neidentifikovaných odmien.

Venujte preto nižšie uvedeným zoznamom pozornosť. Možno aj vy u nás máte nevyzdvihnuté odmeny.

 

 

Našli ste sa na zozname? Kontaktujte nás

Ak v niektorých zo zoznamov nájdete svoje meno alebo diela a chcete sa poradiť o ďalšom postupe, napíšte nám na kontaktnú emailovú adresu: dokumentacne@lita.sk.

Ako si uplatníte nárok na vyplatenie svojich odmien?

V prvom rade vyplňte formulár
Nahlásenie údajov nositeľa práv.
Po jeho vyplnení, vlastnoručnom podpísaní a doručení na adresu LITA Vám budeme môcť odmeny vyplatiť.

Ak v zozname diel nižšie nájdete dielo, na ktorom ste sa autorsky podieľali, je potrebné, aby ste si autorstvo nahlásili prostredníctvom portálu Moja LITA

Odmeny sa vyplácajú v termínoch podľa platného rozúčtovacieho poriadku.


Menné zoznamy autorov:

Ak svoje meno nájdete v jednom z týchto dvoch zoznamov, LITA má pre Vás odmeny, ktoré si môžete uplatniť jednoducho pomocou formulára Nahlásenie údajov nositeľa práv. Tu si zvolíte spôsob vyplácania a uvediete svoje číslo bankového účtu, resp. adresu pre vyplácanie poštovou poukážkou.

 

Menný zoznam autorov literatúry s nevyplatenými odmenami. Ide o autorov vedeckých publikácií ako aj beletrie, prekladateľov, žurnalistov a tiež výtvarníkov resp. knižných ilustrátorov.

 

Menný zoznam autorov najmä audiovizuálnych diel, t.j. režisérov, scenáristov, výtvarníkov, choreografov, autorov slovenského znenia zahraničných diel.

 

Zoznam odvysielaných audiovizuálnych diel:

LITA pre autorov týchto diel vybrala a rozúčtovala odmeny. Nepoznáme však mená a kontaktné údaje niektorých z nich.
Ak ste sa podieľali na tvorbe niektorého slovenského diela resp. na slovenskom znení niektorého zo zahraničných diel na zozname, nahláste si svoje autorstvo prostredníctvom portálu Moja LITA a tiež údaje potrebné pre vyplatenie odmien prostredníctcvom Nahlásenie údajov nositeľa práv.

 

Tento zoznam uvádza filmy, seriály, dokumenty a iné audiovizuálne diela, ktoré boli odvysielané na slovenských televíznych kanáloch.