V prípade, že chce divadlo javiskovo uviesť dramatické alebo hudobno-dramatické dielo, bude potrebovať licenciu, ktorú vie sprostredkovať LITA

 

Kontaktujte nás

Pre akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa oblasti divadelnej tvorby nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovej adrese: divadelne@lita.sk


 
1

1

 

Na uvedenie diela je potrebný súhlas autora alebo iného nositeľa práv

bez ohľadu na to, či ste štátnym, mestským alebo nezávislým divadlom, produkčnou spoločnosťou alebo súkromnou osobou, profesionálnym alebo amatérskym súborom, ktorý verejne uvádza dramatické alebo hudobno-dramatické dielo na scéne.

Súhlas je potrebný od každého participujúceho autora, pre komerčné i nekomerčné uvádzania.

 
2

2

 

Súhlas – licenciu zabezpečí LITA

pre celú oblasť dramatickej tvorby od zastupovaných domácich aj zahraničných autorov dramatických diel, literárnych predlôh, prekladov, scénickej hudby, autorov baletu, opier, operiet, muzikálov choreografie a režijných úprav.

V licenčných zmluvách LITA dojednáva obojstranne prijateľné licenčné podmienky. Výška odmien pre domácich autorov je stanovená sadzobníkom LITA (vo výnimočných prípadoch možno dojednať inú sadzbu). Odmena za použitie zahraničných diel závisí od mnohých okolností. Mnohoročné skúsenosti LITA a profesionalita jej pracovníkov znamenajú pre divadlá zabezpečenie akceptovateľných podmienok od zahraničných nositeľov práv.

 
3

3

 

Ako a kedy začať vybavovať licenciu

Divadlo/súbor v dostatočnom časovom predstihu (pred začatím skúšobného procesu) vyplní

a zašle ho na adresu: divadelne@lita.sk, a to za účelom zistenia dostupnosti práv, predbežných podmienok a pod.

 
4

4

 

Licenčná zmluva o verejnom vykonaní diela

Licenčnou zmluvou získa divadlo práva na uvedenie diela od všetkých zastupovaných autorov. 

 

 
5

5

 

Ďalšie služby divadlám

Na požiadanie divadla LITA zabezpečí originály dramatických textov, libriet, ukážok hudobných materiálov a kompletné notové materiály potrebné pre uvedenie hudobnodramatických diel a iné služby súvisiace s vykonaním diel.