Budovanie Slovenska objektívom dvoch mladých fotografov

Budovanie Slovenska je názov dlhodobého projektu fotograficky dokumentujúceho výstavbu a modernizáciu Slovenska od začiatku 20. storočia až po dnešok. Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry SR a nedávno zaujal Výbor LITA natoľko, že získal príspevok z Fondu LITA na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb.

Spoločný nápad dvoch fotografov Juraja Fifika a Tomáša Maninu zaznamenať práce svojich dedov, architektov, prerástol v ambiciózny plán zdokumentovať technické a industriálne stavby Slovenska a následne ich prezentovať verejnosti. Dosiaľ neexistuje žiadna reflexia ani dokumentácia architektonických objektov industriálneho dedičstva, ako sú napr. továrne, mosty, železničné a autobusové stanice, vodné nádrže, horské stanice, vysielače, vodné stavby, nádrže, stavidlá a pod.


Krajinský most, Piešťany, foto: © Tomáš Manina
Cementáreň Rohožník, foto: © Juraj Fifik
Rotunda, Chopok, foto: © Juraj Fifik

Spracovanie tejto silnej a inšpiratívnej témy obnáša priekopnícku mravenčiu prácu zmapovať priemyselné stavby roztrúsené po celom Slovensku, aj v oblastiach mimo bežného turistického a cestovného ruchu. Práve plochu a dostupnosť svojich fotografických objektov označujú tvorcovia za najväčší problém, aj keď prekážok, s ktorými sa stretávajú, je viac. Získať povolenie vstupu do jednotlivých areálov, pričom niektoré v súkromnom vlastníctve nie sú sprístupnené vôbec alebo naopak ešte stihnúť také, ktorých existencia visí na vlásku.

“Mnoho tých vecí, ktoré sme nafotili, už ani nestojí. Počas niekoľkých návštev jednej fabriky som videl, ako sa stavba rozoberá na železo a postupne rozpadáva“ hovorí jeden z fotografov, Juraj Fifik. Dokumentačné ciele projektu však treba oddeliť od aktivizmu na záchranu jednotlivých stavieb. „Proti tomu sa nedá bojovať, lebo keby sme sa snažili o záchranu každej stavby, tak by nám energia nestačila“ dodáva.


Vodná veža, Trnava, foto: © Juraj Fifik
Niklová huta, Sereď, foto: © Juraj Fifik
Novesta Partizánske, foto: © Tomáš Manina

Na druhej strane sú v mnohých prípadoch príjemne prekvapení, ako sú areály zveľadené a využívané, aj keď na iné účely ako pôvodne a počas fotenia sa stretávajú s veľkou ochotou a podporou zo strany majiteľov a zamestnancov. Za všetky príklady možno uviesť Oravské ferozliatinové závody Istebné alebo železničnú stanicu Nové Zámky. 

Nečakanou súčasťou zozbieraného materiálu sa stali aj autentické výpovede pamätníkov a príbehy nadšencov, ktoré majú veľkú hodnotu aj pre historikov či teoretikov architektúry.

Vyvrcholením projektu bude vydanie knižnej publikácie, kde budú priemyselné stavby výtvarným spôsobom (fotografiou) zdokumentované a ktorá zreflektuje podobu našej krajiny a jej regiónov. Autorom ide o to podať objektívne neprikrášlené svedectvo o technickej výstavbe Slovenska, ktoré nemá vyznievať ani kriticky, ani obdivne, iba konštatovať súčasný stav. Preto si fotografi zvolili tŕnistejšiu cestu fotografovať klasickým fotochemickým procesom. „My sme sa už na začiatku rozhodli, že nič nebudeme prikrášľovať, že to bude dokument, aj keď vyjadrený výtvarnou formou, ale že pôjdeme klasickou cestou bez digitálnych zásahov, pretože tá výpoveď by mala byť o realite a o tom, ako to naozaj vyzerá“ vysvetľuje Juraj Fifik.

„Fotografujeme analógovým postupom, na diapozitívy materiál, technickými kamerami tak, ako sa to robilo kedysi alebo ešte robí vo svete, pričom sme narazili na kopec problémov. Tým, že táto technológia sa už u nás veľmi nepoužíva, museli sme si zadovážiť vlastný vyvolávací stroj. Keď sme ho získali, zistili sme, že u nás sa nedá kúpiť chemikália na vyvolávanie, ktorú teda kupujeme z Viedne. Keď sa nám ten obraz podarí vyvolať, tak ho potom musíme digitalizovať pre tlač, ale možnosť kvalitného skenu je opäť buď vo Viedni alebo v Prahe, takže ten proces, ktorým sa dostávame k fotografii je veľmi dlhý“ dopĺňa Tomáš Manina.


Vážska kaskáda, Púchov, foto: © Tomáš Manina
Ferozliatinové závody Istebné, foto: © Juraj Fifik
Dinas Banská Belá, foto: © Juraj Fifik

Výsledky svojej tvorby fotografi prezentovali už na niekoľkých výstavách, kde si veľkoformátové fotografie dvoch odlišných autorských rukopisov našli okruh svojich priaznivcov. Autori Juraj Fifik a Tomáš Manina upozorňujú svojim jedinečným projektom na technické a industriálne stavby, prebúdzajú o ne záujem, pomáhajú vytvoriť si k nim vzťah a osvojiť si ich ako súčasť našej histórie.