Uplatňovanie práv autorov v súdnych sporoch s hotelmi

Verejný prenos prostredníctvom televíznych obrazoviek a rozhlasových prijímačov napríklad v hoteloch a ubytovniach je jeden z rozšírených spôsobov použitia autorských diel. Informácie o tejto téme dostupné v iných zdrojoch nie sú však vždy ucelené. Chceme ich doplniť tak, aby autori, prevádzkovatelia hotelov, aj verejnosť mali k dispozícii úplný prehľad o stave prebiehajúcich sporov, ktorých je LITA v tejto oblasti súčasťou.

Read More