Diskusia o postavení audiovizuálnych tvorcov

Dňa 14. mája sa uskutočnila diskusia o autorských právach pre audiovizuálnych tvorcov, ktorá vyvolala veľký záujem zúčastnených. Vysoká účasť zainteresovaných a ich ochota neustále prispievať do diskusie potvrdila, že témy, ktoré organizátori otvorili vo filmárskej obci dlhodobo rezonujú a podujatie našlo svoje opodstatnenie.

Cieľom diskusie bolo v rámci zvyšovania autorskoprávneho vedomia predstaviť súčasnú právnu úpravu, informovať o procese prípravy nového autorského zákona a zmenách/zlepšeniach, ktoré môže priniesť, ale aj pomenovať fenomény, typické pre slovenský audiovizuálny priestor a problémy, s ktorými sa autori stretávajú v praxi.