Ako sme zvyšovali autorskoprávne vedomie

Stalo sa dobrým zvykom, že každý rok na pôde LITA privítame študentov divadelných odborov VŠMU (divadelná dramaturgia, réžia,  divadelná veda a divadelný management) pod pedagogickým vedením Svetozára Sprušanského a snažíme sa im z praxe objasniť postup pri vybavovaní autorských práv pre domáce aj zahraničné divadelné tituly.

Dňa 20. mája sme zorganizovali workshop, kde kolegyne "divadelníčky" nášho licenčného oddelenia Eva Berlinová a Lucia Vicianová nádejným divadelníkom, ktorí v budúcnosti môžu pôsobiť zároveň ako autori tak i používatelia, zaujímavo na konkrétnych prípadoch popísali celý proces dohadovania licenčných podmienok a uzatvárania licenčných zmlúv za zahraničných i domácich nositeľov autorských práv. Veríme, že tento workshop bol pre zúčastnených prínosný, pomohol im zorientovať sa v tejto oblasti autorských práv a prispeje k predchádzaniu použití neoprávnených.