CISAC zverejnil výročnú správu za rok 2015

Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov CISAC združuje 239 členských organizácií zo 123 krajín a presadzuje záujmy vyše 4 miliónov autorov po celom svete. LITA je členom CISAC od roku 1970.

 

Výročná správa poukazuje na globálny trend posilňovania pozície autorov vo všetkých regiónoch sveta. Najsilnejším segmentom je dlhodobo hudba, no výrazne si polepšili audiovizuálni autori (+15,1%) aj výtvarníci (+27,4%). 

key numbers.JPG

Globálna výročná správa v plnom znení je dostupná na webstránke CISAC