Aktuálne z Európskeho parlamentu: správa Julie Reda schválená

SAA je rozčarovaná rozhodnutím Európskeho parlamentu (EP) týkajúceho sa Smernice o zosúladení autorských práv v informačnej spoločnosti z roku 2001 (INFOSOC smernica), prijatého na plenárnom zasadnutí vo štvrtok 9. júla. Riaditeľka SAA Cécile Despringre poukazuje na rozdiel medzi slovami a skutkami: “Všetci sa oháňajú dôležitosťou spravodlivej náhrady odmeny pre autorov, avšak nikto nevie prísť s konkrétnym návrhom, ktorý by situáciu napravil.”

Rozhodnutie EP vyhodnocujúce INFOSOC smernicu z roku 2001 síce obsahuje niekoľko článkov týkajúcich sa postavenia autorov, no žiadny z nich nevyhodnocuje jej dopad na postavenie autorov. V lepšom prípade ide o vítané, ale nedostatočné zovšeobecnenia (článok 24, 27), v horšom o zmes toľkých kompromisov, že absolútne strácajú význam (článok 25). Rozhodnutie vychádza z nanajvýš nešťastného, na používateľa orientovaného, návrhu správy z pera p. Julie Reda, ktorá je členkou nemeckej Pirátskej strany a jediným „pirátskym“ členom európskeho parlamentu. Vo verzii prijatej parlamentom boli, našťastie, najškodlivejšie pôvodné návrhy p. Reda do značnej miery neutralizované.   

SAA s ľútosťou konštatuje, že postavenie autorov a ich práva sa opätovne nedostali do centra diskusie o európskom autorskom práve. Podstatu autorského práva (zabezpečiť, aby boli umelecké diela chránené a autori boli schopní zo svojej práce-tvorby žiť) pochovali neplodné a teoretické diskusie na míle vzdialené každodenným výzvam, ktorým musia v digitálnom prostredí tvorcovia čeliť.

SAA a spoločnosti, ktoré združuje, budú naďalej apelovať na Európsku komisiu, aby podporila tie články rozhodnutia, ktoré sa týkajú zabezpečenia spravodlivej odmeny pre autorov v oblasti digitálneho šírenia a využívania ich diel. Zmysluplným krokom v tomto smere v rámci nadchádzajúcej legislatívnej iniciatívy Európskej komisie by mohlo byť zavedenie neodňateľného práva na odmenu za účelom zlepšenia postavenia európskych scenáristov a režisérov.


 SAA - Society of Audiovisual Authors - Spoločnosť audiovizuálnych autorov, ktorej je LITA členom je asociácia európskych organizácií kolektívnej správy práv zastupujúca vyše 120 000 filmových a televíznych scenáristov a režisérov.


O reforme autorského práva v Európe sme už informovali tu

a viac informácií o Smernici o informačnej spoločnosti nájdete tu


Foto: Joachim S. Müller