LITA deťom

Deti sú vnímavé ľudské bytosti, ktoré si kladú mnoho otázok a prostredníctvom vhodných umeleckých prostriedkov si vytvárajú vlastný svetonázor. Autori tvorby pre deti si zaslúžia o to väčší rešpekt, že je táto oblasť tvorby nepatrí práve k tým finančne najatraktívnejším.

LITA je občianske združenie autorov a zastupuje práva k dielam viac ako 2200 slovenských autorov z rôznych oblastí tvorby..

Detská literatúra

V prípade, že je literárne dielo vytvorené, je na rozhodnutí autora, či využije pri uzatváraní zmlúv odbornú starostlivosť LITA, alebo zmluvy uzatvorí sám. Odlišná situácia nastáva v prípade nežijúcich autorov. Súhlas s použitím diela je potrebný od každého jedného nositeľa autorských práv a niekedy môže byť komplikované všetkých dedičov dohľadať. Dedenie autorských práv musí byť prejednané v rámci dedičského konania a potvrdené v právoplatnom dedičskom rozhodnutí. LITA poskytuje notárskym úradom pri tomto procese súčinnosť.

Čo sa týka vydaní knižných publikácií, LITA na základe Zmlúv o zastupovaní s nositeľmi autorských práv udeľuje súhlasy s použitím diel takých autoriek, ktoré patria k základnej výbave každého predškoláka. Sú to „klasičky“ detskej spisby ako je Mária Ďuríčková, Krista Bendová, Ľudmila Podjavorinská, či Margita Príbusová alebo Mária Rázusová-Martáková. Riekanky, vyčítanky, povedačky a ich melodické a rytmické podnety sú základom reči každého dieťaťa a alternatívou jazykového úpadku moderných animovaných rozprávok.

V uplynulom období LITA sprostredkovala súhlas na vydanie diel Ľ. Podjavorinskej Žabiatko a Výplata, Márie Rázusovej – Martákovej Povedačky, Môj macík, Ako išlo vajce na vandrovku alebo o Medovníkovom domčeku. Pripravujú sa tituly ako Tri prasiatka Margity Príbusovej alebo Nie je škola ako škola Márie Ďuríčkovej.

Často licencujeme aj použitia v detských časopisoch, učebniciach, šlabikároch alebo pracovných zošitoch. Dôležitou súčasťou našej práce je aj "export" – teda sprostredkovanie súhlasov pre použitie našich autorov v zahraničí – za všetky tituly spomeňme napr. vydanie Danky a Janky v Rusku alebo Zlatých jabĺk s ilustráciami Albína Brunovského v Japonsku.

LITA nezastupuje len slovenských, ale na základe zmlúv o vzájomnom zastupovaní so sesterskými organizáciami po celom svete, aj zahraničných autorov. LITA zabezpečuje udelenie súhlasov na použitie diel autorov svetového významu ako napr. Astrid Lindgrenová, Roald Dahl, Alexej Tolstoj a mnohí ďalší.

Ilustrácia

Ilustrácia je v prípade detskej literatúry rovnocennou (ak nie dominantnou) zložkou knižnej publikácie  – LITA zastupuje nositeľov práv k dielam Ľudovíta Fullu, Albína Brunovského či Karola Ondreičku a autorov Martina Kellenbergera, ktorý je zástupcom pre oblasť výtvarného umenia Dozornej rady LITA,  Miloša Koptáka, Dušana Kállaya, Juraja Martišku a ďalších.

Spisovateľov a ilustrátorov podporujeme v ich tvorbe aj tým, že vyberáme a rozdeľujeme odmeny za knižničné výpožičky a náhrady odmien za reprografické rozmnožovanie.

Divadlo

Čo sa týka javiskového predvedenia diela na scéne, na každom predstavení participuje viacero autorov.  LITA zastupuje autorov literárnych predlôh, dramatizácie, úpravy, prekladu, choreografie, hudby k dramatickému alebo hudobno-dramatickému predstaveniu. V súčinnosti s autormi dohadujeme podmienky verejného vykonania ich diel a uzatvárame licenčné zmluvy. Vďaka tomu autori majú svoje tantiémy vyplatené načas a pravidelne. Dlhodobo spolupracujeme s takmer všetkými divadlami na Slovensku, ktoré s nami konzultujú svoje dramaturgické plány.

Domáce tituly

Z nedávnych premiér vyberáme detskú operu Štátnej opery Banská Bystrica Xaviera Montsalvatge Kocúr v čižmách a hru divadla LUDUS Malý princ autora Antoine de Saint-Exupéry v dramatizácii Petra Kubu s  pozoruhodnými efektami.Naša prvá scéna v tejto sezóne odpremiérovala baletnú rozprávku Oskara Nedbala Z rozprávky do rozprávky.

V súvislosti s divadelnými predstaveniami pre deti nemožno nespomenúť ®Stražanovo bábkové divadlo, ktoré získalo ochrannú známku na marionety, kulisy, rekvizity, bábkové hry i hudbu. "Detský divák je úprimný, ale aj náročný. Neoklamete ho. Keď sa hrá, dá sa z detských reakcií usúdiť, že svet klasických bábok je im blízky. Je to živé umenie – živá tradícia, ktorá na Slovensku kočuje už 131 rokov cez 4 generácie veľkej rodinnej ságy" hovorí Ladislav Stražan ml, ktorý je zatiaľ posledným aktívnym profesionálnym bábkarom a jediným pokračovateľom stražanovskej bábkarskej marionetovej tradície.

Bratislavské bábkové divadlo  nedávno odpremiérovalo zaujímavé hry Prstom na mape a Mio, môj Mio - menej známe dielo Astrid Lindgrenovej v dramatizácii Petra Pavlaca.

Zahraničné tituly

Z bohatej sezóny námatkovo spomenieme hru Zlatý kľúčik Alexeja Tolstoja, ktorú uviedlo divadlo Jána Palárika v Trnave alebo hru Marty Guśniowskej Anjelik, žirafa a stolček alebo o (ne)zmysle Slovenského komorného divadla Martin..

Do pozornosti dávame plánovanú premiéru divadla PIKI naplánovanú na august 2015 hry českej autorky Ivy Procházkovej Eliáš a babička z vajíčka.