LITA má novú riaditeľku, je ňou Jana Vozárová

Od októbra nastáva vo vedení LITA zmena. Doterajšia riaditeľka Mgr. Magdaléna Debnárová končí vo svojej funkcii. Vystrieda ju Mgr. Jana Vozárová, ktorá doposiaľ pôsobila v LITA ako manažér zahraničných vzťahov a IT projektov.


IMG_20181008_110842.jpg
Predseda Výboru LITA Ondrej Šulaj 8.10.2018 za prítomnosti Mgr. Magdalény Debnárovej (vľavo) uviedol do funkcie riaditeľky LITA Mgr. Janu Vozárovú (vpravo)

Novú riaditeľku koncom septembra zvolil Výbor LITA a do funkcie nastúpila od 7. októbra. „Výbor po starostlivom zvážení zvolil Janu Vozárovú, o ktorej je presvedčený, že zachová kontinuitu v rámci tejto organizácie a bude pokračovať v dobre nastolenom trende jej fungovania a zmenách, ktoré začala jej predchodkyňa, pani Debnárová,“ komentuje voľbu a vymenovanie novej riaditeľky predseda výboru LITA, scenárista a režisér Ondrej Šulaj.

Jana Vozárová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, v LITA pôsobí od roku 2001. Za priority organizácie na ďalšie roky považuje najmä zlepšenie služieb pre autorov a zabezpečenie najvyšších možných výberov odmien pre nich. Chce sa však sústrediť aj na posilnenie dôvery umeleckej obce voči organizácii: „Zo skúseností vieme, že spolupráca s LITA je prospešná pre autorov i pre používateľov. Budeme pracovať na tom, aby nám jedni aj druhí dôverovali – najmä v súčasnosti, kedy sa autorom za nové spôsoby použití získavajú odmeny čoraz ťažšie a používatelia sú zaplavení množstvom autorského obsahu, pričom vyznať sa v právach k nemu je náročné.“

V najbližšom období bude podľa novej riaditeľky pre LITA prioritou najmä momentálne pripravovaná novela autorského zákona, v rámci ktorej sa LITA bude snažiť presadiť čo najlepšie podmienky pre autorov.

M. Debnárová bola riaditeľkou LITA od roku 2013. Odchodom z pozície postupne uzatvára svoje pôsobenie v organizácii, ktorej venovala celú svoju kariéru. Voľbu novej riaditeľky hodnotí pozitívne: „Keďže v LITA som strávila celý svoj profesionálny život, záleží mi, pochopiteľne, na tom, aby budúcnosť organizácie bola v schopných rukách.“ Od januára 2019 odchádza do dôchodku. Za uplynulé roky z pozície riaditeľky presadila viacero zmien, ktoré prispeli k lepšiemu fungovaniu LITA, zvýšenému výberu odmien a náhrad odmien a k väčšej efektivite ich vyplácania.