Prekladatelia sa opäť vzdelávali

6. - 8. novembra sa v Piešťanoch stretli prekladatelia z celého Slovenska. Téma tohto ročníka Letnej školy prekladu znela Minulosť a budúcnosť prekladu - Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad. Do pestrej programovej skladby odborných prednášok sa organizátori rozhodli zaradiť aj prednášku o autorských právach. Na príležitosť stretnúť sa s autormi osobne a možnosť vnímať čím tá-ktorá autorská obec momentálne žije, sa snažíme vždy reflektovať.

Vedúca licenčného oddelenia LITA, Lucia Miklasová, vystúpila v piatok podvečer s prednáškou nazvanou Autorské zmluvy v súčasnosti a čo prinesie nový autorský zákon. V duchu hesla "Clara pacta, boni amici" sme sa snažili poradiť autorom, na čo si dávať pri uzatváraní zmlúv pozor.Ďakujeme zúčastneným prekladateľom za príjemné prijatie, ako aj milé odozvy, z ktorých vyberáme:

Dobrý deň,

ešte raz by som sa chcela vo svojom mene poďakovať všetkým trom pracovníčkam LITY za ich veľmi užitočnú prednášku venovanú autorskému zákonu, kde nám, laikom, konečne jednoducho a zrozumiteľne vysvetlili, na čo si pri podpise zmlúv dávať pozor a ochotne nám aj potom v diskusii odpovedali na naše otázky a snažili sa nám pomôcť.

Veľká vďaka za Vašu prácu!
— Lucia Paulínyová (prekladateľka)
Dobrý deň,

rada by som Vám touto cestou poďakovala za Vaše vystúpenie na tohtoročnej Letnej škole prekladu.

Pre mňa i pre kolegov prekladateľov to bolo veľmi užitočné stretnutie a súdiac podľa reakcií ostatných, všetci boli veľmi spokojní.
— Mgr. Emília Perez, PhD. (translatologička)