Na mimoriadnom valnom zhromaždení bol zvolený nový Výbor LITA

Dňa 28. januára 2016 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia LITA, autorskej spoločnosti. Hlavným bodom programu tohto zasadnutia boli Voľby členov Výboru LITA.

Voľby do Výboru LITA sa riadili zásadami volieb podľa platných Stanov LITA. Na základe výsledkov volieb boli do Výboru LITA zvolení títo členovia:

Kategória autori literárnych diel

autor beletrie: Dušan Dušek
autor odbornej literatúry: Daniel Kollár
prekladateľ: Elena Flašková

Kategória autori audiovizuálnych diel

režisér: Dušan Trančík
scenárista: Marián Puobiš, podpredseda
autor úpravy dialógov: Mirka Brezovská, podpredseda

Kategória autori diel výtvarného umenia a fotografie

autor diel výtvarného umenia: Martin Kellenberger
fotograf: Judita Csáderová

Kategória autori dramatických a divadelných diel

autor dramatických a divadelných diel: Ondrej Šulaj - predseda Výboru