Navštívili sme študentov

Dostali sme pozvanie prísť na Katedru kulturológie a Katedru translatológie UKF v Nitre


Autorské práva nie sú len o papierovačkách a nezáživných zákonoch, je to niečo, čo sa týka každého z nás. Vďaka nim sa autori môžu naplno venovať svojej tvorbe a mať pritom svoj príjem, ktorým sú odmeny za diela a ich použitia. Poslaním LITA ako občianskeho združenia autorov z oblasti literatúry, divadla, audiovízie a výtvarného umenia je zabezpečovať správu ich autorských práv. Vedieť o autorských právach čo možno najskôr je dôležité, aj preto sa o našej práci radi rozprávame so študentmi.

Nedávno sme dostali pozvanie prísť medzi nich hneď dvakrát v priebehu jedného týždňa. Na pozvanie Katedry kulturológie v Nitre sme sa boli porozprávať s budúcimi kulturológmi a vzápätí sme o pár dní do Nitry prišli opäť. Tentokrát na stretnutie so študentmi 5. ročníka Katedry translatológie.

Počas týchto našich návštev sme sa stretli s aktívnym publikom s množstvom otázok. A po prednáškach nám študenti venovali milé slová - s niektorými z nich by sme sa chceli teraz s Vami podeliť. Aj tieto odkazy nám potvrdili, že je to pre nich zaujímavá a dôležitá téma, ktorej by sa radi venovali aj viac ako nám ponúkol časový priestor.

Ďakujeme študentom za ich záujem, vytvorenie príjemnej atmosféry počas prednášky aj ich povzbudivé slová na záver a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a tiež v praxi.


Naše kolegyne Martina Stašíková, Paulína Hovančáková a Ľubica Višňovská si prichystali interaktívnu prednášku o autorských právach spojenú s hrou a možnosťou výhry vecnej ceny.


Dobre zorganizované. Moderné a dobre pripravené. Príjemné a hravé, náučné.
— Andy, študent kulturológie

Prednášku hodnotím ako veľmi zaujímavú. Oceňujem najmä hravú formu prvej časti, ktorá bola zábavná ale na druhej strane i poučná. Bližšie sme sa dozvedeli o fungovaní LITA. Mne osobne imponovalo, že sa s nami prednášajúce podelili o svoje osobné skúsenosti z praxe. Bola som rada, že sa vyjadrili k našim otázkam aj keď na základe časových obmedzení žiaľ nestihli na všetky.
— D., študentka kulturológie

“Prednáška bola veľmi zaujímavá, pre nás ako budúcich prekladateľov sú to cenné informácie, ktoré určite v budúcnosti využijeme. Spoluprácu s LITA určite nevylučujem. Prednášajúce boli naozaj výborné a všetko podrobne vysvetľovali.”
— Dorota, študentka translatológie

“Prednáška sa mi veľmi páčila. Test bol zaujímavý a boli tam super otázky. Páčilo sa mi aj to, že najlepší prví traja hráči vyhrali cenu. Diskusia bola dobrá, len škoda, že pre krátkosť času sa nestihli všetky otázky. V budúcnosti by sa mohli takéto prednášky robiť dlhšie a privítala by som, aby sa viac venovali informáciám o LITA. V konečnom celku to hodnotím veľmi pozitívne. Bolo to príjemné spestrenie nášho vyučovania. Prednášajúce boli veľmi milé a príjemné.”
— Zuzana, študentka kulturológie

“Super! :) Prednáška bola podnetná, dozvedeli sme sa zaujímavé veci ohľadom autorstva a práv autora. Je fajn, že na Slovensku existuje takáto organizácia, ktorá pomôže autorom uľahčiť niektoré záležitosti.”
— P., študentka translatológie

171205_prednáška_translatológia_Nitra_3.jpg

Prednášky o autorskom práve sú pre začínajúcich prekladateľov veľmi užitočné. Vyrastá generácia šikovných prekladateľov, ktorí budú ďalej ovplyvňovať vývoj v našej profesii, a práve preto vnímame stretnutia vysokých škôl so spoločnosťou LITA veľmi, veľmi pozitívne!
— Emília Perez, vedúca katedry translatológie FF UKF v Nitre