Nová žiadosť o sprostredkovanie licencie na verejné vykonanie diela na scéne


IMG_20171016_113138.jpg

Skôr než divadelná inscenácia uzrie svetlo sveta, je potrebné získať súhlas všetkých autorov, ktorí sa na inscenácii tvorivo podieľajú, resp. ktorých diela sú v rámci inscenácie použité. Ide napríklad o autorov literárnych predlôh, dramatikov, prekladateľov, autorov scénickej hudby, choreografov či divadelných režisérov. Každý z týchto autorov má právo sa vyjadriť, či súhlasí so zaradením svojho diela do inscenácie a s jeho uvedením na divadelnej scéne.

LITA, autorská spoločnosť Vám rada ich súhlas pomôže sprostredkovať. Na to, aby tak mohla urobiť efektívne a včas, potrebuje mať k dispozícii čo najviac relevantných údajov a informácií o použitých dielach a ich autoroch. Často sa však stávalo, že nám niektoré podstatné informácie chýbali. Pôvodnú žiadosť o sprostredkovanie licencie sme preto upravili a doplnili tak, aby sme získali všetky dôležité údaje k jej vybaveniu a aby bola zároveň pre Vás ešte prehľadnejšia. Takto budeme môcť Vašu žiadosť vybaviť čo najefektívnejšie.

Stačí, keď nám pošlete vyplnenú žiadosť a my sa Vám na jej základe pokúsime sprostredkovať licenciu na použitie diel v nej uvedených autorov. Bližšie pokyny a formulár „Žiadosť o sprostredkovanie licencie na verejné vykonanie diela“ nájdete tu.