ZMENA VÝŠKY PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV

Od 1.1.2017 vstúpila do účinnosti novela Zákona o dani z príjmov, ktorá zvýšila paušálne výdavky zo 40% na 60%
Čo z toho pre autorov vyplýva?


accountant-accounting-adviser-advisor-159804.jpeg

Daň z príjmov autorov je možné odvádzať dvoma spôsobmi. Autor buď ponechá vysporiadanie všetkých daňových povinností na LITA, alebo svoje príjmy zdaní sám v daňovom priznaní. 

Možnosť zníženia svojich príjmov o paušálne výdavky môže autor využiť len v druhom prípade, teda v prípade samostatného zdaňovania.

Ak máte záujem zdaňovať svoje príjmy sami, je potrebné uzatvoriť s LITA Dohodu o nezdaňovaní. Tú si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze:

 

Vyplnené tlačivo je potrebné vytlačiť, podpísať a v dvoch exemplároch čo najskôr zaslať na adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava

 
 

Pokiaľ už Dohodu uzatvorenú máte, je stále platná a nie je potrebné podpisovať novú.

Ak sa rozhodnete Dohodu uzavrieť, príjmy budú podľa nej zdaňované až odo dňa jej podpisu.