Odmeny za minuloročné používanie diel už putujú k autorom

Od konca augusta LITA opäť spúšťa každoročné vyplácanie odmien autorom a autorkám za použitia ich diel. Ak tvoríte a nahlásili ste si u nás do konca februára 2019 svoje diela, dostanete od nás v najbližších dňoch odmeny za ich používanie a písomnú informáciu o vyúčtovaní odmien.

nahlasky-podklad.jpg
© LITA, 2018, ilustrácia: Lucia Lukáčová

Monitoring používania autorských diel a rozúčtovanie odmien za ne patrí k našim kľúčovým aktivitám, ktorým sa venujeme počas celého roka. Jej finálnu fázu, v podobe samotného vyplácania odmien, sme spustili práve dnes.

Ako každý rok začíname vyplácaním odmien za knižničné výpožičky a reprografické rozmnožovanie literárnych a výtvarných diel. Tento rok sme rozúčtovali odmeny za knižničné výpožičky diel takmer 3700 autorom. Náhrady odmien za reprografické rozmnožovanie – teda kopírovanie na xerokopírkach a pod. – približne 3600 autorom literárnych diel, 123 novinárom a publicistom a 570 autorom výtvarných diel.


S prácou autorskej spoločnosti LITA som veľmi spokojný. Nemusím knižné výpožičky prácne sledovať, vypisovať formuláre a podobne. Každoročne dostanem svoje peniaze za výpožičky a pritom môžem svoj pracovný čas venovať tomu hlavnému, teda písaniu. Do ich systému nahadzujem svoje nové knižné tituly cez webový portál LITA a výpožičky novej knihy potom nemusím vôbec sledovať, o všetko sa postarajú. Veľa autorov o tejto možnosti nevie, alebo ju nevyužíva. Za seba môžem autorskú spoločnosť LITA úprimne odporučiť.

— Jozef Karika, spisovateľ


V druhej polovici septembra budú nasledovať odmeny a vyúčtovania odmien za použitia audiovizuálnych diel prostredníctvom káblovej retransmisie (vysielanie cez káblové televízie), za rozmnožovanie pre súkromnú potrebu a verejný prenos prostredníctvom technických zariadení – napríklad vysielanie filmov a televíznych relácií na obrazovkách v hoteloch a reštauráciách.

Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie svojho diela a dostať za jeho použitie odmenu. Tam, kde si všetky použitia nedokáže odkontrolovať sám, pomáha LITA. Diela sa totiž šíria rôznymi spôsobmi, na ktoré autor často nemá dosah a individuálny výkon jeho práv je v takýchto prípadoch nerealizovateľný.

 

Odmeny vyplatíme v súlade s autorským zákonom a Rozúčtovacím poriadkom LITA do konca septembra 2019.

Ak vás zaujíma hlbší pohľad do problematiky rozúčtovania a vyplácania odmien zo strany LITA, odporúčame naše staršie články (Odmeny za knižnice a reprografiu, Odmeny za knižničné výpožičky a reprografické rozmnožovanie). Dozviete sa v nich ako funguje princíp a proces monitorovania použití diel aj rozúčtovanie odmien pre autorov. Ak patríte k tým, ktorí svoje diela do LITA ešte nenahlasujú, poznáme hneď tri dôvody, prečo by ste tak mali urobiť. Aby ste každoročne dostávali odmeny, ktoré vám prináležia, je dôležité, aby sme v LITA o vás a vašich dielach vedeli.


oblacik.jpg
© LITA, 2018, ilustrácia: Lucia Lukáčová