Diskusia pre audiovizuálnych tvorcov sa uskutoční 14. mája o 14.00 hod. v kine Lumière

LITA v spolupráci so SFTA organizujú moderovanú panelovú diskusiu s cieľom zvýšiť autorskoprávne vedomie nielen medzi tvorcami a používateľmi, ale predovšetkým vo verejnosti. Organizovanie podujatí tohto druhu si vyžiadali aj samotní audiovizuálni tvorcovia, stretávajúci sa s uplatňovaním autorského zákona v praxi, najmä pri uzatváraní zmlúv s producentami. Neznalosť tvorcov o základoch autorskoprávnej úpravy, o právach, ktoré im podľa autorského zákona patria, vedie k tomu, že nie sú zorientovaní pri zmluvných rokovaniach.

Ďalším, a veľmi vážnym, problémom je pozícia autora pri uzatváraní zmlúv. I keď autor svoje práva pozná, je pri zmluvných rokovaniach vždy v slabšom postavení. Táto skutočnosť jednoducho platí, a to nielen na Slovensku. Výsledkom zmluvných „rokovaní“ vo väčšine prípadov je podpísanie zmluvy nevýhodnej pre autora (povedané veľmi jednoducho: ak autor nesúhlasí s podmienkami navrhovanými producentom, „nerobí“).

Diskusie nemajú ambície tieto problémy vyriešiť ihneď. Ich cieľom je problémy pomenovať, uvedomiť si ich, formulovať ich možné riešenia, s cieľom navrhnúť legislatívne riešenia, a to nielen  čo sa týka autorského zákona (napr. súčasná nemožnosť autorov „na voľnej nohe“ odborovo sa organizovať). Ide o proces dlhodobý, ktorý je v istých otázkach prepojený aj s reformou autorského práva v Európe v oblasti audiovízie.

Všetci, ktorým tieto témy nie sú ľahostajné, sú srdečne vítaní.