PREKROČILI HRANICE: Ilustrátor s mimoriadnym citom pre detský svet imaginácie

O mnohé slovenské diela je záujem aj v zahraničí, kde sa dokážu presadiť v medzinárodnej konkurencii. V rámci cyklu Prekročili hranice predstavujeme diela slovenských autorov, ktoré sa uchádzajú o priazeň zahraničného publika.


Titulné strany kníh, © Vydavateľstvo BUVIK, ilustrácia: Vladimír Král

Veselé dvojknižky s ilustráciami výtvarníka Vladimíra Krála si získavajú sympatie malých aj veľkých čitateľov nielen na Slovensku. Do zákulisia ich tvorby nás zaviedli vydavateľka Milica Matejková a ilustrátor Vladimír Král, ktorý nám zároveň porozprával viac o svojej práci.

Picturebook (obrázková kniha) je špecifickým žánrom detskej knihy s vysokými nárokmi nielen na textovú ale najmä na obrazovú zložku.

Vydavateľstvo BUVIK vydalo svoj prvý picturebook pred piatimi rokmi: „Chceli sme spraviť knižku, z ktorej by bolo na prvý pohľad jasné, že najdôležitejšie je pre nás dieťa, ktoré ešte nečíta alebo iba začína čítať. Dali sme si tri priority. Prvou bolo, aby obrázky boli v pravom slova zmysle rovnocenné s textom, a to nielen rozmermi či počtom, ale aj charakterom a výtvarnou podmanivosťou. Inými slovami, aby dieťa, ktorému prečítajú knižku dospelí, mohlo ju podľa obrázkov vyrozprávať samo, aby „čítalo“ aj bez písmeniek. Druhou prioritou bolo, aby sa knižka dala čítať aj spredu, aj zozadu, teda bez ohľadu na to, z ktorej strany ju dieťa otvorí, vždy nájde pútavý rozprávkový príbeh. Tak vznikla idea dvojknižky a od nej bol už len krok k tretej priorite: aby rozprávky, ktoré takto spojíme knižnou väzbou, spájalo aj vnútorné spojivo, ktoré dá dvojknižke novú pointu a ukáže dieťaťu, že svet má viac rozmerov a dá sa naň pozerať z rozličných uhlov pohľadu.“


vajce_02.jpg
© vydavateľstvo BUVIK, ilustrácia: Vladimír Král

Pani Milica Matejková  považuje Vladimíra Krála za „talentovaného výtvarníka s neopakovateľnou poetikou a mimoriadnym citom pre detský svet imaginácie“. Preto sa v BUVIK rozhodli osloviť ho k spolupráci, z ktorej vzišli zatiaľ tri dvojknižky: „Prvou knihou z našej série picturebookov sú Kozliatka – z jednej strany nájdu deti známu rozprávku o neposlušných kozliatkach v úprave Márie Rázusovej-Martákovej a z druhej strany modernú rozprávku Jaroslavy Blažkovej o poslušných kozliatkach. Druhú knihu Ako šlo vajce na vandrovku (Mária Rázusová-Martáková) a Tri prasiatka (Margita Príbusová) motivicky spája putovanie, vandrovanie a dobrodružstvo, ktoré rozprávkoví kamaráti zažijú. Malí čitatelia si ich veľmi obľúbili, a tak sme sa rozhodli v sérii pokračovať. Nedávno vyšla tretia dvojkniha  –  o malých ľudkoch Janko Hraško (Mária Ďuríčková) a O Janíčkovi (ľudová rozprávka). Veríme, že z nej deti budú mať rovnakú radosť ako my vo vydavateľstve.“


Titulné strany kníh, © Vydavateľstvo BUVIK, ilustrácia: Vladimír Král

O vysokej kvalite kníh svedčí nielen obľúbenosť medzi čitateľmi ale aj získané ocenenia. „Ako šlo vajce na vandrovku“ dostalo v roku 2015 cenu Bibiany za najkrajšiu detskú knihu a prvé zo série picturebookov „Kozliatka“ boli zapísané na Čestnú listinu IBBY za ilustrácie roku 2016.

Nedávno sa na LITA obrátilo české vydavateľstvo Portál pri získavaní licencie na vydanie druhej zo série dvojknižiek. LITA zastupuje dedičov oboch autoriek rozprávok: Margity Príbusovej (Tri prasiatka) aj Márie Rázusovej Martákovej (Ako šlo vajce na vandrovku). Dvojknižka týchto rozprávok vyšla v českom preklade pred pár týždňami, prvá kniha zo série Kozliatka sa českým deťom predstavila už pred dvoma rokmi. Úspech série picturebookov vidí pani Matejková v invenčných ilustráciách Vladimíra Krála: „Vladove ilustrácie pôsobia ako scény, divadelné kulisy s kultivovanou a výraznou farebnosťou, plné originálne štylizovaných zvieratiek a ľudí a čarovne podmanivých krajiniek. Práve preto sú príťažlivé nielen pre deti, ale našli si svojich fanúšikov aj medzi dospelými.“ 

Vladimír Král  pôsobí ako ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných TV spotov, okrem výtvarnej spolupráce na viacerých audiovizuálnych dielach sa venuje aj scénickej tvorbe pre deti a detskej knižnej ilustrácii. V rozhovore nám prezradil viac o svojej ilustrátorskej práci a dvojknižkách zo série picturebookov vydavateľstva BUVIK.


vajce_04.jpg
© Vydavateľstvo BUVIK, ilustrácia: Vladimír Král

Ako ste sa dostali k svojmu ilustrátorskému štýlu? Čo obnáša proces vybudovania si vlastného rukopisu?

Výtvarný štýl ilustrátora je buď výsledkom vedomého hľadania osobitej vizuálnej formy, alebo postupného rozvíjania  a "zrenia" maniery, ktorej zárodok sa objavuje už v detskom veku autora.

Moje putovanie k výtvarnej štylizácii viedlo územím ležiacim medzi týmito dvoma pólmi. Spočiatku bola mojím inšpiračným zdrojom maľba európskeho stredoveku a renesancie, ktorej deskriptívny charakter som neskôr vymenil za geometrické zjednodušovanie zobrazovaných prvkov. V súčasnosti som sa prepracoval k výrazu, ktorý v mnohom nadväzuje na moju ranú tvorbu a ilúzia priestorov fantaskných krajín predstavuje dôležitú črtu mojej výtvarnej práce.

Zotrvanie v jednom type štylizácie však môže byť pre tvorcu časom únavné, preto nevylučujem možnosť, že ráz mojich ilustrácií sa bude ďalej vyvíjať.

Nech už je cesta k vlastnému štýlu akákoľvek, pre každého zrejme platí, že je vydláždená dlhými hodinami strávenými v ateliéri a obsahuje aj slepé odbočky, ktorých výsledky nikdy nezverejňujeme.


vajce_01.jpg
© Vydavateľstvo BUVIK, ilustrácia: Vladimír Král

V čom je ilustrovanie detských kníh špecifické? Je niečo, čomu musí ilustrátor venovať špeciálnu pozornosť resp. na čo musí prihliadať?

Špecifickosť ilustrácií určených detskému čitateľovi je určená hlavne námetom literárneho diela, ku ktorému sú ilustrácie zhotovené. Väzba medzi obsahom a ilustráciou je v detskej knihe oveľa tesnejšia než v tituloch pre dospelých.

Opísali by ste nám ako tvoríte ilustrácie?

Veľmi rád: Najskôr si prečítam text pripravovanej knihy. Už pri prvom čítaní si obyčajne podčiarkujem pasáže, ktoré sa mi zdajú byť zaujímavé ako zdroj námetu na ilustrácie. Pokračujem skicovaním. Táto fáza mi môže trvať celkom dlho, lebo sa spravidla neuspokojujem s prvým nápadom. Niekedy si zhotovujem aj zmenšené farebné návrhy k budúcim ilustráciám, lebo "triafať" farebnosť vo fáze realizácie a premaľovávať pomerne veľké plochy ilustrácie môže spotrebovať veľa času, ktorého je ku koncu práce vždy málo.

Podľa čoho si vyberáte z textu situácie, ktoré nakreslíte?

Závisí to od typu knihy. V tzv. picturebookoch, v ktorých pokrývajú ilustrácie takmer všetky strany, vychádza námet z obsahu niekoľkých riadkov textu, ktoré sú vysádzané priamo v ploche ilustrácie.  V tituloch pre starších detských čitateľov, kde je rozmiestnenie obrázkov menej frekventované, sa nechám inšpirovať dramatickými okamihmi deja, alebo motívmi, ktoré považujem za vizuálne zaujímavé.

Ako sa Vám ilustrovala kniha Tri prasiatka/Ako šlo vajce na vandrovku? Ako dlho ste na nej pracovali?

Práca mi trvala viac ako tri mesiace a keďže išlo o júl, august a september, nepracovalo sa mi ideálne. O potrebné sústredenie a pohodu ma oberali letné horúčavy.


vajce_03.JPG
© Vydavateľstvo BUVIK, ilustrácia: Vladimír Král

Mali ste voľnú ruku alebo ste veľa konzultovali aj s vydavateľom?

Jediným kompromisom, na ktorý som musel počas dokončovacích prác pristúpiť, bolo vymazanie   pištolí zbojníkov z jednej ilustrácie. Pani vydavateľka ich považovala za príliš brutálny militantný symbol, takže hoci sa na origináli príslušného výjavu pištole nachádzajú, v knižke sú odretušované.

Ilustrácie obsahujú detaily/symboly, z ktorých sa dá veľa "vyčítať" a ktoré si neraz čitateľ všimne až pri pozornejšom pohľade. Čo všetko sa snažíte cez ilustráciu v čitateľovi vyvolať?  

V ilustračnej  tvorbe pre deti  sa snažím o to, aby obrázky detského čitateľa čo najviac vtiahli do ríše  rozprávkového sveta. Kladiem dôraz na poetické ladenie ilustrácií. Drobné vedľajšie motívy vnášam do svojich ilustrácií pre vlastné pobavenie a ak zaujmú aj iných pozorovateľov, splnili svoj účel na viac ako sto percent.

Na čom aktuálne pracujete? Môžeme sa tešiť na novú knihu?

Po dlhšej dobe sa mi podarilo dokončiť tretiu zo série "dvojknižiek" vydavateľstva Buvik. Tentokrát si z jednej strany prečítame klasický príbeh o Jankovi Hraškovi a z druhej strany českú ľudovú rozprávku o Budulínkovi, ktorého však slovenské deti budú volať Janíčko.


Titulné strany kníh, © Vydavateľstvo BUVIK, ilustrácia: Vladimír Král

Kral_foto_RGB (1).jpg

Vladimír Král (1974, Bratislava) - ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných filmov. Je absolventom Katedry animovanej tvorby FTF VŠMU v Bratislave. V medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA sa predstavil ako autor bábkovej scénografie a priestorového riešenia v predstaveniach Betlehemské rozprávky (1998), Veľký primáš Baro (2002) a podieľal sa na príprave výstav Naše Vianoce na skle maľované (1999) a Najkrajšie knihy Slovenska 2000 – 2007 a ďalších.  Je autorom ilustrácií v obľúbených knihách Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná či Vianočné mystérium Josteina Gaardera.


Buvik_logo (1).jpg

BUVIK - špecializované vydavateľstvo pre najmenšie deti a začínajúcich čitateľov. Vzniklo v roku 1991 a jeho zakladateľmi boli Daniel Hevier, Svetozár Mydlo a Mária Števková. Zameriava sa na vydávanie umelecky hodnotných diel pôvodnej a prekladovej literatúry. Knihy z produkcie vydavateľstva získavajú vysoké ocenenia v medzinárodných i domácich súťažiach.