Danubiana Meulensteen Art Museum

V cykle s názvom S kým spolupracujeme by sme Vám radi predstavili našich partnerov. Pôsobia v rozmanitom prostredí, ale či už je to ochotnícky divadelný súbor alebo veľký vydavateľský dom, jedno majú spoločné: férovosť pri prístupe k právam autorov. Ceníme si ich profesionalitu a sme radi, že máme príležitosť s nimi spolupracovať. 


Prvým z našich partnerov, ktorého by sme radi predstavili je Danubiana Meulensteen Art Museum – jedno z najromantickejších múzeí moderného umenia v Európe. Vďaka svojej jedinečnej polohe na vodnom diele, pôsobivej architektúre a citlivému prepojeniu s okolím sa polostrov umenia stal novým symbolom modernej Bratislavy a vyhľadávaným cieľom zahraničných návštev.


foto: © Archív Danubiana Meulensteen Art Museum

Desiatky výstavných projektov najprestížnejších osobností slovenskej, európskej a svetovej výtvarnej scény a vyše štvrť milióna návštevníkov prinieslo Danubiane uznanie umelcov a obdiv širokej domácej a zahraničnej verejnosti. 

Pri príležitosti, keď Slovenská republika historicky prvý raz predsedá Rade Európskej únie, pripravila Danubiana významný medzinárodný projekt - výstavu diel popredného španielskeho umelca Joana Miróa (1893 – 1983) a avantgardnej skupiny výtvarníkov CoBrA, umelcov z Kodane, Bruselu a Amsterdamu, ktorí zásadne ovplyvnili vývoj európskeho moderného umenia druhej polovice minulého storočia.

O tom, ako dlho sa pripravoval takýto náročný projekt a čo všetko to obnášalo nám porozprávala Martina Polakovičová z Danubiana Meulensteen Art Museum.  “Rokovania s vnukom Joana Miróa začali už v lete roku 2015, avšak až v decembri sa výstava oficiálne odsúhlasila a začalo sa s jej reálnou prípravou. Projekt bol nielen časovo, ale najmä finančne náročný. Príprava zahŕňala dennú komunikáciu so zástupcami Successió Miró a Cobra Museum of Modern Art. Okrem bežných príprav (zabezpečenie poistenia, transportu, zmluvných záležitostí medzi Danubianou a vlastníkmi diel, prípravy na náročnú inštaláciu a pod.) sme k výstave vydali aj reprezentatívny katalóg, ktorého tvorba tiež nebola jednoduchá. Výstavu sme museli zabezpečiť aj po finančnej stránke a teda sme oslovili a rokovali s niekoľkými potenciálnymi partnermi.”


foto: © Archív Danubiana Meulensteen Art Museum

Práve použitie reprodukcií vystavených diel do rozsiahleho, vyše 300-stranového katalógu a ďalších materiálov, ktoré boli vydané v súvislosti s výstavou, priviedlo organizátorov k tomu, aby sa na nás obrátili. LITA totiž zastupuje nielen slovenských autorov, ale prostredníctvom sesterských spoločností po celom svete aj zahraničných autorov.

Našu vzájomnú spoluprácu zhodnotila Martina Polakovičová takto: “Musím úprimne priznať, že spočiatku som mala obavy zo spolupráce. Od určitého momentu však nabrala požadovaný - promptný a vysoko profesionálny smer. Zamestnanci sa nám snažili vyjsť maximálne v ústrety - napríklad nám pomáhali pri vybavovaní zliav z licencií a urgovali nám licencie u ich zahraničných partnerov. Do posledného dňa spolupráce som nemala obavy o to, že by sme niečo časovo nestihli, alebo, že by mohli vzniknúť nejaké neočakávané problémy, čo bolo pri tak náročnom projekte veľmi veľkou pomocou. Chcem teda veľmi pekne poďakovať pani Miklasovej, Stašíkovej a Hlobíkovej za vynikajúcu spoluprácu.”


zamestnankyne LITA, Martin Kellenberger a Judita Csáderová

Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto významného projektu a veríme, že nebude posledný. Naše právničky aj zástupcovia autorov diel výtvarného umenia a fotografie vo Výbore LITA, Martin Kellenberger a Judita Csáderová, sa pripájajú ku slovám vnuka Joana Miróa.  "Vyjadril sa, že jeho starý otec by miloval Danubianu a najmä zanietenie jej zakladateľov, zamestnancov a úžasné prostredie do ktorého je vsadená. Odchádzal plný dojmov a nápadov pre budúcu spoluprácu.” hovorí Martina Polakovičová.