Spoznávajme kultúrne dedičstvo na www.slovakiana.sk

On-line portál Slovakiana vznikol ako súčasť národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR), ktorého realizátorom je Národné osvetové centrum (NOC).

Portál www.slovakiana.sk sprístupňuje na jednom mieste výsledky digitalizácie kultúry širokej verejnosti. Ide o digitalizované objekty slovenských múzeí, knižníc, galérií, archívov, tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva. Objekty sú sprístupnené v rôznych formátoch vrátane 3D, v čo najvyššom možnom rozlíšení, dajú sa "inteligentne" vyhľadávať, prezerať, ale aj sťahovať a následne využívať. Vďaka širokej škále funkcionalít si návštevník môže vytvárať vlastné zbierky, diskutovať o objektoch s verejnosťou i odborníkmi, zdieľať obsah, podávať návrhy na aktualizáciu alebo doplnenie obsahu, sledovať a byť informovaný o témach, ktoré ho zaujímajú.

Súčasťou portálu Slovakiana sú v súčasnosti len diela, ktoré nie sú chránené podľa autorského zákona. Po postupnom získavaní súhlasu od nositeľov práv bude Slovakiana postupne napĺňaná aj chráneným obsahom. Od januára 2016 by mali byť na portáli obchodne nedostupné diela, režim ktorých bol upravený už novelou autorského zákona v roku 2014. 

Už dnes je portál naplnený viac ako miliónom kultúrnych objektov v elektronickej podobe a je ako pre odbornú, tak i laickú verejnosť zdrojom nesmierne cenného a zaujímavého obsahu. Jeho napĺňanie a rozvoj bude pod dohľadom kurátorov pokračovať aj po ukončení projektu. Slovakiana sa zároveň stáva národným agregátorom pre celoeurópsky portál kultúrneho dedičstva Europeana.