Najvyššie štátne vyznamenanie dostali Dušan Dušek aj Martin Porubjak

Pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej Republiky prezident Andrej Kiska ocenil 15 osobností z oblasti školstva, zdravotníctva, umenia, politológie, či športu. Na všetkých vyznamenaných osobnostiach prezident vo svojom prejave vyzdvihol ich rozhodnutie uskutočňovať svoje sny a ideály, uplatnený talent i profesionálne majstrovstvo.  Vyjadril im vďaku a uznanie za to, že ani v komplikovaných situáciách nestratili svoj "vnútorný kompas" a robia česť svojej vlasti doma i v zahraničí.

S úprimnou radosťou sme prijali informáciu, že najvyššieho štátneho vyznamenania sa dostalo aj dvom osobnostiam, ktorých meno je späté aj s autorskou spoločnosťou LITA a ich dlhoročným pôsobením vo Výbore LITA.


zdroj: Kancelária prezidenta, foto: Marián Garaj

Dušan Dušek, vyznamenaný Pribinovým krížom I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky a za literárnu a pedagogickú činnosť a Martin Porubjak, ocenený in memoriam Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj v oblasti kultúry a divadla.

"Oceňujeme dnes tvorivosť, odvahu hľadať, ale aj odvahu pri hľadaní sa pomýliť a nenechať sa odradiť. Oceňujeme schopnosť správať sa zodpovedne k vlastnému talentu – a schopnosť podeliť sa oň, ktorá prináša poznanie, spoločný zážitok, radosť a krásu." zaznelo z úst prezidenta v Rytierskej sále Bratislavského hradu. 


© LITA 2014, foto: Miro Miklas

Dušan Dušek (1946) je prozaik, básnik, autor rozhlasových hier, filmových scenárov i literatúry pre deti a mládež. Pôsobí tiež ako vedúci Ateliéru scenáristickej tvorby VŠMU. Nedávno mu vyšla poviedková knižka Ponožky pred odletom.

 

 

 


Martin Porubjak (1944 - 2015) bol významný slovenský dramaturg, dramatik, scenárista, prekladateľ, divadelný a filmový režisér. V roku 1989 patril k spoluzakladateľom Verejnosti proti násiliu a bol tiež prvým podpredsedom slovenskej vlády.