Jeden z posledných rozhovorov s Kornelom Fӧldvárim

Literárny kritik, prekladateľ, výtvarný i divadelný teoretik, publicista a spisovateľ, dnes právom označovaný za legendu slovenskej literatúry a kultúry, ale najmä človek, ktorý so sebou nerobil kompromisy. Vyše 20 rokov bol súčasťou LITA a  celý kolektív mu želá všetko najlepšie k nedávnym 83. narodeninám.

Read More