LITA je opäť partnerom Týždňa slovenského filmu

V dňoch 11. - 17. apríla sa uskutoční druhý ročník bilančnej prehliadky Týždeň slovenského filmu, ktorá vyvrcholí slávnostným odovzdávaním národných filmových cien Slnko v sieti. LITA je opäť, ako v minulom roku, jedným z hlavných partnerov podujatia.

Zastupujeme audiovizuálnych tvorcov, či už sú to scenáristi, režiséri, autori dialógov, ale aj literárnych predlôh a zaujíma nás ich postavenie v spoločnosti a kreatívnom priemysle. Snažíme sa zabezpečiť zlepšenie ich ekonomického postavenia najmä podieľaním sa na ďalšom využití ich diel a zlepšením ich vyjednávacích pozícií pri uzatváraní zmlúv. Nový autorský zákon, účinný od 1. 1. 2016 zohľadňuje špecifickosť audiovizuálneho diela a aj keď v novej právnej úprave nedochádza k zásadným zmenám, mnohé veci sú spresnené a konkretizované, čo môže ponúknuť legislatívne riešenia praktickej stránky procesu tvorby a výroby.

Na podnety z radov autorov samotných, ktorí väčšinou nie sú dostatočne zorientovaní v autorskoprávnej problematike, pripravujeme v spolupráci so SFTA diskusie, ktorých cieľom je v rámci zvyšovania autorskoprávneho vedomia predstaviť súčasnú právnu úpravu, ale aj pomenovať fenomény, typické pre slovenský audiovizuálny priestor a problémy, s ktorými sa autori stretávajú v praxi.

V rámci sprievodných podujatí tohto ročníka Týždňa slovenského filmu pripravujeme so SFTA panel na tému úpravy audiovizuálneho diela v novom autorskom zákone, ktorou nadviažeme na priaznivo prijatú predchádzajúcu diskusiu o postavení audiovizuálnych tvorcov.

Diskusia sa uskutoční 14. apríla 2016 o 13:00 hod. v kine Lumière, srdečne vás na ňu pozývame.