LITA sa stala partnerom Týždňa slovenského filmu

Týždeň slovenského filmu predstaví domácu tvorbu na 1. bilančnej národnej prehliadke

Apríl bude patriť slovenskej kinematografii. V termíne od 13. do 19. apríla 2015 sa uskutoční prehliadka Týždeň slovenského filmu, ktorá predstaví domácu tvorbu uplynulého roka. Predchádzať jej bude podujatie Divácke a festivalové hity s úspešnými slovenskými snímkami z obdobia predchádzajúcich piatich rokov. Prehliadka, ktorú organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia, sa uskutoční v bratislavskom Kine Lumière.

Zámerom prehliadky Týždeň slovenského filmu je poukázať na zmeny v slovenskej kinematografii v období posledných rokov, ktorých výsledkom je vyššia produkcia, širší divácky záber a úspechy na významných medzinárodných festivaloch. Chce zdôrazniť tieto pozitívne tendencie v tvorbe, a preto je dramaturgicky koncipovaná ako podujatie, ktoré predstaví tvorbu uplynulého roka, a tiež divácky a festivalovo úspešné filmy za posledných päť rokov. Ambíciou organizátorov je vytvoriť každoročné podujatie s prezentáciou národnej kinematografie, ktoré bude pendantom podobných podujatí v zahraničí, ako sú Finále Plzeň v Českej republike, Maďarský filmový týždeň v Budapešti, Filmový festival Gdyňa v Poľskej republike či národná filmová prehliadka Diagonale v rakúskom Grazi.

Prvý ročník bilančnej prehliadky slovenskej kinematografie divákom v priebehu jedného týždňa predstaví 22 celovečerných hraných a dokumentárnych filmov a krátkometrážne a stredometrážne filmy s copyrightom uplynulého roka. Predchádzať mu bude podujatie Divácke a festivalové hity, počas ktorého diváci uvidia v priebehu dvanástich dní výber 17 filmov z rokov 2008 – 2013, ktoré uspeli u divákov alebo si priniesli významné ocenenia z prestížnych medzinárodných festivalov, premietnu sa tiež úspešné krátkometrážne filmy.

Súčasťou prehliadky Týždeň slovenského filmu budú aj tri panelové diskusie s hodnotením hraných, dokumentárnych a animovaných filmov z roku 2014 s dôrazom na vyzdvihnutie diel, ktoré posúvajú slovenskú filmovú tvorbu novým smerom. Uskutočnia sa aj workshopy nastupujúcej generácie slovenských filmárov, ktorých diela zarezonovali na významných festivaloch a ktorí dôverne poznajú európsky audiovizuálny priestor a majú skúsenosti s vývojom, nakrúcaním či distribuovaním svojich filmov.

„Týždeň slovenského filmu vznikol so zámerom zaplniť biele miesto medzi podujatiami a realizovať prehliadku, ktorá každoročne zmapuje  filmovú tvorbu na Slovensku. Našou snahou je vytvoriť priestor pre odbornú reflexiu tvorby a podnietiť dialóg medzi teoretikmi, tvorcami a divákmi. Takéto podujatia majú v okolitých krajinách silnú tradíciu a pomáhajú propagovať národné kinematografie nielen dovnútra, ale aj navonok. Ambíciou je postupne vyprofilovať Týždeň slovenského filmu ako reprezentatívnu prehliadku so sprievodnými akciami, ktorej vrcholom by mal byť už v budúcom roku ďalší ročník odovzdávania národných filmových cien Slnko v sieti,“ hovorí o zámeroch vzniku prehliadky scenárista a dramaturg Marek Leščák, prezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), ktorá podujatie pripravuje.

Téma bilančnej prehliadky národnej kinematografie rezonuje v povedomí filmárov už dlhšiu dobu, o jej potrebe diskutovali členovia a prezídium SFTA na viacerých stretnutiach aj v minulosti. O realizácii prehliadky sa rozhodlo po voľbe nového prezidenta i prezídia SFTA na jeseň minulého roka. Prezidentom sa stal Marek Leščák, novými členmi prezídia sú režisér Martin Šulík a dokumentarista Miro Remo. Prezídium má v novom zložení deväť členov, tvoria ho ďalej  viceprezidenti Peter Dubecký a Ján Meliš, ďalej členovia Ján Ďuriš, Peter Michalovič, Ján Oparty a Ondrej Šulaj.

"V posledných rokoch sa situácia v slovenskej kinematografii výrazne zmenila. Nástup strednej a mladej generácie filmárov vniesol do audiovizuálneho priestoru nové impulzy. Slovenské filmy sa objavili na veľkých svetových festivaloch a niektoré z nich oslovili aj širšie vrstvy publika. Napriek tomu, že sa situácia v kinematografii stabilizovala, akoby filmári nedokázali úspechy na medzinárodnej scéne premietnuť do návštevnosti,“ povedal o dôvodoch zorganizovať národnú prehliadku kinematografie režisér Martin Šulík. Podľa neho takéto podujatie je potrebné, pretože prezentuje celoročnú domácu produkciu filmov, sprostredkúva obraz o tvorivých tendenciách domácej kinematografie a zároveň vytvára priestor na teoretickú reflexiu i diskusiu.

Prehliadka Týždeň slovenskej kinematografie sa uskutoční v termíne od 13. do 19. apríla 2015 v Kine Lumière v Bratislave, sprievodné podujatie Divácke a festivalové hity sa bude konať v dňoch od 1. do 12. apríla 2015 v rovnakých priestoroch. Organizuje ju Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), jej spoluorganizátormi sú Slovenský filmový ústav (SFÚ) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).

Podujatie sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky.