Vo Viedni sa uskutočnila konferencia o autorských právach v digitálnej dobe

Zástupcovia LITA sa minulý týždeň zúčastnili konferencie o autorských právach v digitálnom prostredí v susednej Viedni. Konferencia bola organizovaná pod záštitou medzinárodnej organizácie zastupujúcej záujmy európskych výtvarných umelcov EVA, ktorej členom je aj LITA a rakúskej autorskej spoločnosti Bildrecht.


IMG_20180918_102132.png

EVA (European Visual Artists) združuje 26 európskych organizácií kolektívnej správy práv s približne 100 000 autormi diel výtvarného umenia, ilustrácie, fotografie, dizajnu a architektúry.

Celkovo sa na konferencii zúčastnilo množstvo odborných pracovníkov z viacerých krajín Európy, spomedzi nich najmä rôzni odborníci na autorské právo, právnici zo zahraničných autorských spoločností, advokáti, riaditelia múzeí a galérií ale aj tí, ktorých sa tieto témy dotýkajú azda najviac – samotní autori. Spolu s LITA sa konferencie zúčastnil aj zástupca Asociácie ilustrátorov (ASIL).

Medzi najdôležitejšiu a najdiskutovanejšiu otázku patrila potreba zabezpečenia spravodlivej a férovej odmeny pre autora za šírenie jeho umeleckých diel na internete. Diskutujúci sa venovali najmä dominantným internetovým platformám a problémom, ktoré v praxi spôsobujú, ako aj novej smernici o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu, ktorá má podporiť ochranu autorských práv v digitálnom svete.

V LITA sme nesmierne vďační za realizáciu každého podobného podujatia a v budúcnosti sa budeme aj naďalej snažiť vyvíjať aktivity smerujúce k zvyšovaniu povedomia o autorských právach našich autorov. Nepochybne najdôležitejšou myšlienkou celej konferencie bol v dnešnom internetovom prostredí často opomínaný fakt, že pri prehliadaní internetu a kliknutí na akékoľvek umelecké dielo nemáme zabúdať na to, koľko tvorivej a umeleckej činnosti konkrétneho autora stojí za jeho vznikom.