Opäť sme mali workshop, teraz pre študentov fotografie

Často a radi otvárame priestory našej zasadačky pre stretnutia s autormi alebo poslucháčmi umeleckých odborov, ktorí sú spravidla už počas štúdia "ľuďmi praxe". Tentokrát sme uvítali podnet zo strany Katedry fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave a pripravili sme mladým fotografom rýchly exkurz autorským právom. Keďže väčšina študentov už vstupuje do zmluvných vzťahov s používateľmi svojich diel, cieľom prezentácie bolo poskytnúť im najmä informácie o typoch zmlúv, ich povinných náležitostiach a záludných zákutiach. Nádejní tvorcovia nás v diskusii príjemne prekvapili svojimi znalosťami a fundovanými otázkami, želáme im dlhú a úspešnú profesionálnu kariéru a čo najmenej porušení ich autorských práv. Ohlasy prítomných pedagógov, Marka Horbana a prof. Ľuba Stacha na workshop boli také milé, že ich pri všetkej skromnosti nemôžeme neuverejniť. "Seminár nám dal viac ako sme vôbec mohli očakávať. Ja osobne som úprimne potešený z toho, že existuje takáto organizácia, pretože ako autor fotografií, ktoré poskytujem odberateľovi, nemám kontrolu nad ich ďalším životom. Páči sa mi princíp nahlasovania bez toho, aby som bol zastupovaným autorom LITA, ale aj v samotnom zastupovaní vidím nenahraditeľnú profesionálnu pomoc v tejto problematickej sfére. Chcel som, aby si aj samotní študenti uvedomili, aké sú ich práva a vedeli ich náležite uplatniť, bez ohľadu na to či už sú, alebo sa iba stanu rešpektovanými profesionálmi."
— Mgr. art. Marko Horban

Bola to vydarená akcia pre všetkých našich študentov, ktorí sa zúčastnili tohto tvorivého seminára. Rozhodne by sme mohli v tejto spolupráci v budúcnosti pokračovať. Vaše fundované priblíženie výkladu nového Autorského zákona a fungovania LITY ako organizácie vnieslo svetlo do našich životov. Pocítili sme, že v týchto otázkach nie sme sami a že je tu autorská spoločnosť, ktorá fundovane háji záujmy autorov. Verím, že študenti sa postupne budú prihlasovať do evidencie, pretože im to môže priniesť len prospech. Zároveň Vaša ústretovosť dokazuje, že budú mať k Vám dvere otvorené aj v oblasti právneho poradenstva. Pre mňa osobne to tiež malo veľký význam. Robíte skutočne záslužnú prácu.
— Prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho