Dňa 26. 3. zomrel vo veku 83 rokov Kornel Fӧldvári

Dňa 26. 3. nás opustil výnimočný človek Kornel Fӧldvári, výnimočný svojim vedeckým, publicistickým a beletristickým dielom pre slovenskú literatúru a kultúru vôbec, výnimočný svojim nezlomným charakterom a postojom k životu. Do posledných dní si zachoval svoj povestný zmysel pre humor, briskné myslenie a fenomenálnu pamäť. Bol pamätníkom pohnutej doby, ktorá mu nič nedarovala a svoje svedectvá vedel podať majstrovským spôsobom. V „závetrí“ LITY vyše 20 rokov pôsobil (ako to vtipne nazýval) ako „kultúrna referentka“, neskôr bol členom Výboru LITA. Sme vďační, že sa minulosť LITY spája s menom Kornela Fӧldváriho a že bol našou súčasťou. Na Kornela sa nedá spomínať inak ako v dobrom a pri spomienke naňho sa nemožno ubrániť úsmevu.

Rozhovor, ktorý nedávno poskytol LITA si môžete prečítať tu


Foto © Peter Procházka