Nahlasovanie diel a ich použití prebieha cez online portál Moja LITA

 

Po registrácii si na online portáli Moja LITA vytvoríte účet a vyplníte osobné údaje. Následne Vás systém vyzve na vygenerovanie dokumentu Nahlásenie údajov nositeľa práv, ktorý je potrebné vytlačiť, podpísať a odoslať do LITA.

Tento dokument slúži na identifikáciu autorov, správne spracovanie nahlásených diel a vyplatení autorských odmien. 

Nahlasovanie je jednoduché a nezaberie veľa času. Získate prehľad o všetkých nahlásených dielach a stave ich spracovania. Nahlásenia môžete kedykoľvek pridávať, zmazať, alebo ich upravovať. Pri tomto spôsobe nahlasovania nie je potrebné zasielať žiaden ďalší formulár s nahlásením diel.


Diela a ich použitia je možné nahlásiť priebežne kedykoľvek počas roka, najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka

Ak má autor v danom roku veľa publikovaných diel (vydanie kníh, vydanie v periodickej alebo neperiodickej tlači, zverejnenie na internete, odvysielanie v TV alebo v rozhlase), nahlasovať ich môže aj priebežne.

Diela nahlásené do 28. februára budú zaradené do aktuálneho rozúčtovania odmien. Ak si autor nahlási dielo neskôr, bude mu odmena vyplatená z rezervného fondu pri jeho rozpustení, t. j. po troch rokoch. 

Viac detailov, ako aj presné termíny vyplácania odmien je možné nájsť v Rozúčtovacom poriadku.

 

Kontaktujte nás

Pre viac informácií o nahláseniach diel nás môžete kontaktovať tu: dokumentacne@lita.sk

tel.: +421 2 67 20 93 15 – televízne a rozhlasové vysielanie

tel.: +421 2 67 20 93 16 – káblová retransmisia a rozmnožovanie pre osobnú potrebu

tel:  +421 2 67 20 93 17 – knižničné výpožičky a reprografické rozmnožovanieNahlasovanie diel

Na portáli Moja LITA slúžia k nahláseniu diel nasledovné formuláre: 

Nahlásenie audiovizuálneho diela - FILM

Tento formulár sa používa na nahlásenie hraných, dokumentárnych a animovaných filmov,televíznych inscenácií, odvysielaných divadelných predstavení a pod. Nahlasujú sa ním aj choreografické diela a diela výtvarného umenia a fotografie použité v audiovizuálnom diele.

 

Nahlásenie audiovizuálneho diela - SERIÁL

Tento formulár sa používa na nahlásenie krátkometrážnych hraných, dokumentárnych a animovaných seriálov, sitcomov, zábavných programov a pod. Nahlasujú sa ním aj choreografické diela a diela výtvarného umenia a fotografie použité v audiovizuálnom diele.

 

Nahlásenie rozhlasového diela

Formulár slúži na nahlásenie rozhlasových hier, dramatizácií, rozhlasových úprav, featurov a pod.

 

Nahlásenie rozhlasového diela - SERIÁL

Formulár slúži na nahlásenie rozhlasových seriálov.

 

Nahlásenie vydaného literárneho a výtvarného diela v neperiodickej publikácii

Formulár slúži na nahlásenie literárnych a výtvarných diel vydaných v neperiodických publikáciách, ako napr. v knihe, na internete alebo na nosiči. Taktiež slúži na nahlásenie literárnych diel vydaných napr. vo forme audioknihy na zvukovom nosiči.

 

Nahlásenie použitia literárnych diel v periodických publikáciách - TLAČ

Formulár slúži na nahlásenie použitia literárnych diel (napr. beletrie, odborných článkov, reportáží a pod.) vydaných v periodických publikáciách v tlači. Denné správy sa nenahlasujú, pretože nepatria pod autorské dielo.

 

Nahlásenie použitia literárnych diel - INTERNET

Formulár slúži na nahlásenie použitia literárnych diel (napr. beletrie, odborných článkov, reportáží a pod.) sprístupnených na internete. Denné správy sa nenahlasujú, pretože nepatria pod autorské dielo.

 

Nahlásenie použitia výtvarných diel a fotografie - TLAČ

Formulár slúži na nahlásenie použitia diel výtvarného umenia a fotografie v tlačených médiách.

 

Nahlásenie použitia diel výtvarného umenia a fotografie - INTERNET

Formulár slúži na nahlásenie použitia diel výtvarného umenia a fotografie na internete.

 

Nahlásenie divadelného diela

Formulár slúži na nahlásenie divadelných diel vrátane opery, baletu, pantomímy, tanečného divadla, operety, muzikálu, činohry a pod.

 

Nahlásenie vytvorenia výtvarného diela

Formulár slúži na nahlásenie a identifikáciu diel výtvarného umenia a fotografie. Identifikáciu diel veľmi uľahčí, ak k vyplnenému formuláru autor pripojí aj obrazovú prílohu nahlasovaného diela, napr. na nosiči alebo ako prílohu v emaile.