nahlasky-podklad.jpg

Ste autor literárnych, audiovizuálnych, rozhlasových, divadelných alebo výtvarných diel, choreograf, fotograf alebo novinár? Máme pre vás odmeny za diela, ktoré ste vytvorili alebo boli použité v roku 2018. Nižšie nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako odmeny získať.


Ako získam od LITA odmeny za použitie mojich diel?

Odmeny získate tak, že nám do 28. februára 2019 nahlásite zoznam diel, ktoré ste minulý rok vytvorili alebo boli použité. My ich zaevidujeme, prepočítame výšku odmien, na ktoré máte nárok, a do 30. 9. 2019 vám ich vyplatíme. 

Čo znamená „nahlásiť LITA moje diela“?

LITA ako organizácia kolektívnej správy práv sleduje použitia diel, zbiera za ne príslušné odmeny (za knižničné výpožičky, za káblovú retransmisiu, za verejný prenos) a náhrady odmien (za reprografické rozmnožovanie a rozmnožovanie pre osobnú potrebu) a rozúčtováva ich medzi autorov.  Údaje v našom vlastnom monitoringu však väčšinou hovoria len o použitých dielach. Priradiť k nim ich autorov a následne k autorom údaje potrebné na vyplatenie odmien je zložitejšie. Na to potrebujeme informácie od vás – autorov. Nahlasovaním svojich diel nám dopĺňate potrebné údaje k správnemu rozúčtovaniu vyzbieraných odmien a tým ovplyvňujete výšku svojich vlastných každoročných odmien. Tak vám dokážeme vyplatiť peniaze, ktoré vám prináležia.

Môžem si nahlásiť aj diela staršie ako z minulého roka?

Áno, môžete. Ak ste si nestihli nahlásiť diela z predošlých rokov (do 28. februára tohto roka), môžete ich dohlásiť a odmena vám bude za daný rok vyplatená neskôr.

oblacik.jpg

V prípade výtvarných a literárnych diel, z ktorých je možné vytvárať reprografické rozmnoženiny (fotokópie), vám ju vyplatíme z rezervného fondu pri jeho rozpustení. Ten rozpúšťame po troch rokoch a odmenu vyplácame v nasledovnom roku, takže napríklad za diela z roku 2017 dostanete odmenu v roku 2021. 

Za oblasť audiovizuálnych a divadelných diel a za oblasť literárnych a výtvarných diel, ktoré sa požičiavajú v knižniciach (knihy, ilustrované knihy a pod.) rezervný fond nerozpúšťame, ale na našom webe priebežne zverejňujeme neidentifikované odmeny za diela, pri ktorých evidujeme nevyplatené odmeny (napr. pre režiséra, scenáristu, autorov dabingu, preklad a úpravu dialógov). Ak na niektorom z týchto zoznamov vidíte svoje dielo, kontaktujte nás na dokumentacne@lita.sk. Odmenu vám vyplatíme priebežne v najskoršom termíne, ktorý nám umožnia iné rozúčtovacie povinnosti.

Ako môžem LITA nahlásiť svoje diela?

Viete to urobiť prostredníctvom webstránky Moja LITA. Ak si nahlasujete údaje prvý raz a ešte ste stránku Moja LITA v minulosti nepoužívali, musíte sa najprv na stránke zaregistrovať. Tým vám v našom systéme vznikne vaše osobné konto, v ktorom sa aj do budúcna budú ukladať vaše údaje a informácie o vašich dielach, takže ich nebudete musieť nahlasovať opakovane.

Po registrácii vás systém vyzve na vygenerovanie dokumentu Nahlásenie údajov nositeľa práv, ktorý je potrebné vytlačiť, podpísať a odoslať na adresu LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava.

Nahlásenia môžete cez webstránku Moja LITA kedykoľvek pridávať, mazať, alebo ich upravovať.

Dokedy vám musím nahlásiť svoje diela?

Diela a ich použitia je možné nahlásiť priebežne kedykoľvek počas roka, ideálne však najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka. Tieto diela budú zaradené do aktuálneho rozúčtovania odmien a peniaze dostanete na jeseň toho istého roka.

Ak máte v danom roku veľa publikovaných diel (vydanie kníh, vydanie v periodickej alebo neperiodickej tlači, zverejnenie na internete, odvysielanie v TV alebo v rozhlase), nahlasovať ich môžete aj priebežne.

Pokiaľ nestihnete termín 28. februára, musíte počítať s veľkým zdržaním, kým sa k vám peniaze dostanú. Odmena za daný rok vám bude v takom prípade vyplatená z rezervného fondu pri jeho rozpustení, t. j. po troch rokoch. Pri použitiach, kde nepracujeme s rezervným fondom (audiovizuálne a divadelné diela , literárne a výtvarné diel, ktoré sa požičiavajú v knižniciach), odmeny vyplatíme priebežne po termíne riadneho rozúčtovania, t.j. výrazne neskôr než 30.9. daného roka.

budik.jpg

Koľko ma bude stáť nahlásenie diel LITA?

Za registráciu na stránke Moja LITA a nahlásenie diel neplatíte.

Pokiaľ ide o výber peňazí od používateľov, ich rozúčtovanie pre vás a celkovo starostlivosť o agendu kolektívnej správy vašich práv, zákon nám umožňuje pokryť si naše náklady, ktoré s touto činnosťou súvisia. Keďže ide o pomerne náročnú agendu, ktorá tvorí gro našej činnosti, z vášho rozúčtovania u nás ostáva zlomok celkovej sumy, ktorým si pokrývame naše náklady.

Neviem, ktorý formulár na webe Moja LITA mám použiť.

Na stránke Moja LITA nájdete samostatné formuláre pre rôzne oblasti tvorby. Na ich vyplnenie je potrebné mať účet na stránke Moja LITA.

Tento formulár sa používa na nahlásenie hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, televíznych inscenácií, odvysielaných divadelných predstavení v TV a pod. Nahlasujú sa ním aj choreografické diela, diela výtvarného umenia a fotografie použité vo filmoch.

Tento formulár sa používa na nahlásenie krátkometrážnych hraných, dokumentárnych a animovaných seriálov, sitcomov, zábavných programov a pod. Nahlasujú sa ním aj choreografické diela, diela výtvarného umenia a fotografie, avšak len také, ktoré boli použité v seriáloch alebo zábavných programoch.

Formulár slúži na nahlásenie rozhlasových hier, dramatizácií, rozhlasových úprav, featurov a pod.

Formulár slúži na nahlásenie rozhlasových seriálov.

Formulár slúži na nahlásenie literárnych a výtvarných diel vydaných v neperiodických publikáciách, ako napr. v knihe, na internete alebo na nosiči. Taktiež slúži na nahlásenie literárnych diel vydaných napr. vo forme audioknihy na zvukovom nosiči.

Formulár slúži na nahlásenie použitia literárnych diel (napr. beletrie, odborných článkov, reportáží a pod.) vydaných v periodických publikáciách v tlači. Denné správy sa nenahlasujú, pretože nepatria pod autorské dielo. Publicistika vydaná v printe sa nahlasuje.

Formulár slúži na nahlásenie použitia literárnych diel (napr. beletrie, odborných článkov, reportáží a pod.) sprístupnených na internete. Denné správy sa nenahlasujú, pretože nepatria pod autorské dielo.

Formulár slúži na nahlásenie použitia diel výtvarného umenia a fotografie v tlačených médiách.

Formulár slúži na nahlásenie použitia diel výtvarného umenia a fotografie na internete.

Formulár slúži na nahlásenie divadelných diel vrátane opery, baletu, pantomímy, tanečného divadla, operety, muzikálu, činohry a pod.

 

Potrebujete pomoc alebo stále neviete, ako na to?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme. Pre viac informácií o nahláseniach diel nás môžete kontaktovať na adrese dokumentacne@lita.sk alebo na nižšie uvedených telefónnych číslach.

tel.: +421 2 67 20 93 15 – televízne a rozhlasové vysielanie

tel.: +421 2 67 20 93 16 – káblová retransmisia a rozmnožovanie pre osobnú potrebu

tel:  +421 2 67 20 93 17 – knižničné výpožičky a reprografické rozmnožovanie

Viac detailov, ako aj presné termíny vyplácania odmien nájdete v Rozúčtovacom poriadku.

lietadielko.jpg