Referencie


milos-koptak.jpg
„Zverejnenie diel na internete nesie v sebe riziko ich nekontrolovateľného používania a teda i istú devalváciu ich hodnoty. Čiastočnou kompenzáciou sú pre mňa náhrady odmien za reprografiu, ktoré mi LITA každoročne vypláca.“
— Miloš Kopták — výtvarník

„V dnešnej zvláštnej a veľmi „racionálnej“ dobe sa duševné vlastníctvo pokladá za niečo zastarané a nadbytočné. Autor je zvyčajne na poslednom mieste a nárok na odmenu za dielo, ktoré vytvoril, mu zvyčajne upierajú práve tí, čo neboli schopní vytvoriť nikdy nič. Preto je viac než kedykoľvek v minulosti dôležitá existencia organizácie, ktorá autorov združuje, stará sa o nich aj o ich práva. Preto je LITA pre mňa dôležitá.“
— Peter Krištúfek — spisovateľ, scenárista, režisér

„Som režisérka a autorka a LITA je súčasťou môjho profesionálneho života. Ako študentka som sa chodievala poradiť, držiac v ruke návrhy prvých autorských zmlúv. Aby som z neznalosti nepodpísala niečo, čo by ma neskôr mrzelo. Ako začínajúca scenáristka podliehajúca paranoji som sem nosila svoje diela do úschovy.

Teraz už prostredníctvom LITA dojednávam niektoré zmluvy, dostávam odmeny za šírenie diel v súvislosti s mojimi televíznymi a divadelnými projektami, stretávam sa so zástupcami autorov iných oblastí tvorby na zasadnutiach Výboru LITA.“

Pred pár rokmi mi prišiel od jednej pracovníčky LITA mail s vľúdnym povzbudením a pochvalou, pretože čítala moju knihu Urobíme všetko, čo sa dá a páčila sa jej. Mám ten v podstate súkromný list vytlačený a teraz mi visí nad pracovným stolom. Je to pre mňa nielen vzácny kompliment, je to tiež hmatateľný dôkaz, že LITA je jedno z mála miest, kde sú ľudia, ktorí veria tomu, že umelci robia pre svet a ľudstvo záslužnú prácu, že pozdvihujú ducha, zaznamenávajú plynutie času, robia náš život bohatším a plnším a že im treba v ich úsilí pomáhať.“
— Eva Borušovičová —spisovateľka, režisérka, scenáristka

„Už roky využívam služby LITA. Diela, ku ktorým vlastním autorské práva, a nie je ich málo, sú opakovane šírené nielen doma, ale v širokom zahraničí.

Sám nemám možnosť detailne sledovať ich používanie a získať jednoduchým spôsobom primeranú odmenu. Preto je LITA pre mňa adekvátnym a spoľahlivým prostredníkom.“
— Miloslav Luther — režisér

„LITA sleduje a chráni naše autorské práva – o to slobodnejšie a bez starostí môžeme vďaka nej niečo tvoriť.“
— Dušan Dušek — spisovateľ a scénarista

„Duševná práca, duševné vlastníctvo a autorské práva boli u nás vždy akosi opomínané a ľudia sú oveľa ochotnejší zaplatiť za výsledok manuálnej práce ako za výsledok práce duševnej.

Napísať román, skomponovať skladbu alebo fotiť sa považuje za zábavu, niečo čo autor robí pre svoje potešenie, no je to práca ako každá iná a má byť primerane ohodnotená.

Potom autori môžu tvoriť a nemusia si hľadať dobre platené, no ich schopnostiam neadekvátne zamestnania a fušky.

Vďaka za každého, kto autorom pomáha postarať sa o všetku tú administratívu spojenú s autorskými právami. Pretože autori majú tvoriť, nie kontrolovať zmluvy.“
— Monika Kompaníková — spisovateľka

„S LITA mám len tie najlepšie skúsenosti. Vždy, keď som potreboval poradiť, tak poradili, keď pomôcť, tak pomohli. Ochotne a na profesionálnej úrovni.“
— Ctibor Bachratý — fotograf

„LITA je pre mňa od začiatku mojej profesionálnej prekladateľskej kariéry - a to sú už nejaké roky - ochrankyňou mojich autorských práv. Naučila ma, aké sú povinnosti používateľov mojich prekladov a pomohla mi uplatňovať moje práva. Nesmierne oceňujem jej služby pri podávaní daňového priznania.

Bola by som veľmi rada, keby ju takto vnímali a dôverovali jej všetci nositelia práv. A najmä, aby si verejnosť uvedomila, že za každým literárnym dielom, ktoré im často spríjemňuje či obohacuje život, stoja nielen autori pôvodných textov, ale aj ich prekladatelia.“
— Elena Flašková — prekladateľka

„Za všetkým, čo ľudí posúva dopredu, je myšlienka, nápad, tvorivý čin. Spoločnosť, ktorá si váži a podporuje tvorivosť, má šancu sa rozvíjať a prosperovať.“
— Miroslava Brezovská — prekladateľka a upravovateľka dialógov

referencie_IK_9325.jpg
“Keď začali prekladať moje knihy do cudzích jazykov v rôznych krajinách sveta, uvedomila som si, že neviem vyriešiť situáciu, ak vydavateľ nedodrží záväzky vyplývajúce zo zmluvy, ktorú so mnou podpísal. Stalo sa mi, že som v časovom strese podpísala zmluvu, ktorá (ako sa neskôr ukázalo) bola pre mňa nevýhodná. Obrátila som sa na jednu veľmi komunikatívnu právničku z LITA, ktorá mi poradila a zároveň mi ponúkla zastupovanie. Presvedčil ma jej profesionálny prístup, jasné pravidlá zastupovania, ale aj osobné skúsenosti iných zastupovaných spisovateľov a spisovateliek. Odvtedy po nociach neštudujem rozsiahle licenčné zmluvy, ale píšem.”
— Uršula Kovalyk, spisovateľka

“LITA spravuje moje autorské práva už niekoľko rokov a som veľmi rada, že existuje organizácia, ktorá sa takto stará o autorov.

Sleduje použitie mojich diel a zabezpečuje mi odmeny z použitia. Je to veľká pomoc, keď popri tvorivej práci nemusím myslieť na to, kde je môj film vysielaný a či vysielateľ a používateľ plní záväzky v zmluvách.

Keď som potrebovala, právnici v LITE mi poskytli aj právne konzultácie pri uzatváraní zmlúv. Ako bývala členka Výboru LITA musím vyzdvihnúť aj aktivity LITY pri pripomienkovaní autorského zákona, či komunikáciu s vysielateľmi a vydavateľmi s cieľom chrániť práva autorov.”
— Zuzana Liová - scenáristka a režisérka

Agentúra LITA ma zastupuje celý môj profesionálny život. To je už dosť dlhá doba. V podstate už od osemdesiatych rokov minulého storočia. Moje rozhodnutie nechať sa zastupovať malo dva dôvody.
Prvý: moje právnické znalosti nie sú dostatočné na to, aby som mala istotu, že pri uzatváraní zmlúv o vybavovaní práv pre divadlo neurobím chybu. Druhý: agentúra ma väčšiu váhu pri komunikácii so zahraničnými partnermi ako im neznámy dramaturg.

Moja skúsenosť s LITOU je za tie roky iba pozitívna. Podarilo sa nám vo vzájomnej spolupráci získať práva a podpísať zmluvy aj na zdanlivo beznádejné projekty. (A to v minulom storočí neboli maily a pošta do Austrálie išla aj zopár týždňov!) A v jednom prípade – jednalo sa o o mňa ako autora prekladu – mi doslova zachránila zmluvu.

Prekladala som pre nemenované bratislavské divadlo americký muzikál. Po prvýkrát v živote som sa rozhodla podpísať zmluvu priamo s divadlom. Neviem či mojou nešikovnosťou, či skôr „šikovnosťou“ riaditeľa divadla som sa pripravila o akékoľvek tantiémy. Požiadala som o pomoc LITU hoci zmluva bola riadne mnou podpísaná, akurát bola profesionálne neetická. Právne oddelenie LITY dosiahlo, že riaditeľ zmluvu roztrhal a ponúkol mi novú. Tentokrát už cez LITU.
— doc. Mirka Čibenková - Nvotová - prekladateľka