V prípade, že sa uvádza dramatické alebo hudobno-dramatické dielo na scéne, je potrebné mať licenciu, ktorú vie sprostredkovať LITA

 

Kontaktujte nás

Pre akékoľvek ďalšie informácie nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovej adrese: divadelne@lita.sk


 
1    

1

 

 

Na uvedenie diela je potrebný súhlas autora (licenciu) alebo iného nositeľa práv

Kultúrne strediská, domy kultúry, občianske združenia, obce a iní usporiadatelia verejných kultúrnych podujatí používajú diela spôsobom, ktorý autorský zákon nazýva verejným vykonaním diela. Môže ísť o divadelné predstavenia, čítania autorských diel, recitácie, hudobno-tanečné vystúpenia, open-air predstavenia a ďalšie. Usporiadateľ musí mať vždy súhlas autorov bez ohľadu na to, či ide komerčné alebo nekomerčné použitia, či predvedenia bez výberu vstupného.

 
2    

2

 

 

Ako požiadať o súhlas

Usporiadateľ vyplní formulár

a odošle LITA v dostatočnom časovom predstihu na adresu: kmecova@lita.sk.

Licenčnou zmluvou získa usporiadateľ práva na uvedenie diela od všetkých zastupovaných autorov.