Uplatňovanie práv autorov v súdnych sporoch s hotelmi

Verejný prenos prostredníctvom televíznych obrazoviek a rozhlasových prijímačov napríklad v hoteloch a ubytovniach je jeden z rozšírených spôsobov použitia autorských diel. Informácie o tejto téme dostupné v iných zdrojoch nie sú však vždy ucelené. Chceme ich doplniť tak, aby autori, prevádzkovatelia hotelov, aj verejnosť mali k dispozícii úplný prehľad o stave prebiehajúcich sporov, ktorých je LITA v tejto oblasti súčasťou.

Read More

Filmová prekladateľka Emília Perez: V začiatkoch mi hovorili, že titulkovanie u nás nemá perspektívu

Ako vzniká slovenské znenie filmov? Čo je dôležitejšie – dobrý preklad alebo prvotriedny dabingový herec? Čo všetko okrem jazyka dnes musí ovládať kvalitný filmový prekladateľ? Rozprávali sme sa translatologičkou Emíliou Perez.

Read More