Ako predať obraz a nezapredať dušu?

Pre umelca to môže byť úplne nepochopiteľné: Ako si ktokoľvek môže myslieť, že smie používať moje dielo a udeľovať súhlas na jeho použitie len preto, že si kúpil originál môjho obrazu? Žaloby na súdoch ale ukazujú, že predať obraz a neprísť pri tom o všetky autorské práva je tiež umenie. Tu sú 4 tipy, na čo si dávať pozor, ak ho chcete zvládnuť.


maliar2080x800.jpg

Na jednej strane je to lichotivé – vaša maľba sa niekomu páči tak veľmi, že sa ju rozhodne zdieľať „na všetky strany“. Žaloby týkajúce sa porušenia autorských práv sa na slovenských súdoch objavujú a svedčia o tom, že aspoň podľa časti kupujúcich je takéto konanie v poriadku. Alebo že sa ani kupujúci v niektorých prípadoch nevedia dobre zorientovať v neľahkej otázke, na aké druhy použití vlastne potrebujú súhlas.

Vo vzťahu k autorovi to však nie je fér. Časť príjmov za rôzne použitia by mal získať aj on. Každý umelec veľmi dobre vie, že dielo je výsledkom jeho dlhodobej časovej a tvorivej investície – je jeho duševným vlastníctvom. Nie vždy je však pre umelca pri predaji obrazu ľahké posúdiť, či budú jeho práva rešpektované. Na čo si treba dávať pozor, aby ste omylom nepredali s obrazom aj všetky svoje práva k nemu?

1. Pozorne si prečítajte zmluvu.

Základ, na ktorý sa v praxi často zabúda. Kupujúci majú obvykle pripravené pre všetky obchody rovnaké vzorové zmluvy, ktoré, prirodzene, vyhovujú zväčša najmä tomu, kto ich vytvoril. Ich súčasťou sú ustanovenia týkajúce sa udeľovania súhlasu (licencie) na použitie diela, ktorá môže byť zámerne koncipovaná príliš široko a pre také použitia, ktoré kupujúci vôbec nepotrebuje. Dôležité je zbystriť pri formuláciách ako napr. „po dobu trvania majetkových práv“, „licencia je územne a časovo neobmedzená“ alebo „na všetky použitia vyplývajúce z účelu tejto zmluvy“. Práve tie sú kľúčové. Prečo? Čítajte ďalej.


Vedeli ste že? Pre všetkých autorov ktorých zastupujeme, ponúkame v LITA konzultáciu zmlúv na požiadanie. Staňte sa členom.


2. Dávajte si pozor, na čom ste sa dohodli.

Najdôležitejšie ustanovenia, na ktoré by si mal autor dávať v zmluvách pozor, sú práve tie, ktoré sa týkajú udeľovania licencie. Tie by ste mali s kupujúcim vopred predebatovať a podľa vašej dohody by sa mali odzrkadliť v zmluve. Sú to tieto:

Spôsob použitia diela: Akými spôsobmi plánuje nový majiteľ dielo používať? Súhlasíte iba s tým, že vystaví váš obraz u seba doma? Alebo aj s tým, že ho umiestni na recepciu hotela svojho známeho, sprístupní ho verejnosti na internete a že jeho reprodukcie začne predávať na tričkách a magnetkách? Nikto nehovorí, že musíte byť proti – ale rozhodne by ste o plánovaných použitiach mali vedieť. V zmluve vždy udeľte súhlas len na také spôsoby, na ktorých sa s kupujúcim dohodnete, a vyjednávajte, pokiaľ niektoré podľa vás v skutočnosti nie sú potrebné.

Rozsah licencie: Nevadí vám, že kupujúci bude môcť vaše dielo používať na celom svete, počas celej doby trvania autorských práv, ktorá končí až 70 rokov po vašej smrti? Teda že bude môcť vaše dielo používať „v územne a časovo neobmedzenom rozsahu“? Alebo stačí, ak sa dohodnete na použitiach na území Slovenskej republiky napríklad na dva roky odo dňa podpisu zmluvy?

Výhradná alebo nevýhradná? Výhradná licencia znamená, že po jej udelení už nesmiete ako autor udeliť licenciu žiadnemu inému používateľovi na daný spôsob použitia diela. V praxi to znamená, že ak jednému používateľovi udelíte výhradnú licenciu na vydanie vašich ilustrácií knižne, rovnaký súhlas už nemôžete udeľovať nikomu inému a sami si rovnakú publikáciu už nemôžete vydať. Takpovediac sa zriekate možnosti o svojom diele pre konkrétny typ použitia do budúcna rozhodovať. Je to oveľa väčší zásah do vašich práv ako licencia nevýhradná. Tou udeľujete súhlas na použitie diela určitými spôsobmi jednému konkrétnemu používateľovi, no rovnaký súhlas môžete udeliť neskôr aj iným.

Právo udeľovať sublicenciu: Chcete do budúcna rozhodovať o použití vášho diela vy, alebo chcete toto právo „predať“ niekomu inému?


Nie ste výtvarník a tiež nemáte jasno v zmluvách? Prečítajte si náš článok o tom, na čo si dávať pri zmluvách pozor všeobecne .


3. Pozor na odmenu!

Ak má byť obchod korektný, je dôležité dohodnúť si za udelenie akéhokoľvek súhlasu primeranú odmenu. Tá sa pri výtvarných dielach skladá z dvoch častí: Umelecké dielo je ako nehmotný výsledok tvorivej činnosti predmetom autorských právautorská odmena predstavuje odmenu pre autora za udelenie súhlasu na jeho použitie. Vec, prostredníctvom ktorej je toto dielo vyjadrené –  teda originál diela – je predmetom práv vlastníckych a odplatu za jeho predaj predstavuje kúpna cena. Inými slovami, čím cennejšie je vaše dielo, tým vyššia by mala byť kúpna cena. Čím širšiu licenciu kupujúcemu v zmluve udelíte (všetky možné spôsoby použitia, bez územného a časového obmedzenia, výhradná licencia), tým vyššia by mala byť vaša autorská odmena.

4. Nerozumiete zmluve? Opýtajte sa.

Zmluvy sú často napísané „právničtinou“ – jazykom, ktorému bežný človek len sťažka porozumie. Preto sa pýtajte – kupujúceho, čo ktorou formuláciou myslí, prípadne právnika so špecializáciou na autorské právo, ktorý vám zmluvu preloží do zrozumiteľnej reči a odporučí vám, čo je pre vás výhodné. Ak právnika nemáte, môžete sa obrátiť o pomoc na LITA – stačí sa stať zastupovaným autorom. Pre všetkých našich autorov poskytujeme tento servis na požiadanie.


Sme presvedčení, že licenčné, kúpne a iné zmluvy, by mali byť férové pre obe strany – pre predávajúceho aj kupujúceho. Umenie je pre autorov častokrát jediným živobytím. Pozorne preto čítajte, čo podpisujete, pýtajte sa, a keď sa neviete rozhodnúť, nechajte si poradiť. Držíme palce.