Festivaly, umelecké ocenenia aj vzdelávacie projekty. Pozrite sa, čo všetko podporuje Fond LITA

Kultúra a umenie sú pre nás v LITA dennou témou. Nekončíme však pri zastupovaní autorov, vyplácaní odmien a pomoci používateľom diel. K najaktuálnejšiemu dianiu v kultúre a umení sa dostávame ešte o krok bližšie vďaka Fondu LITA, ktorým priamo podporujeme pozoruhodné kultúrne a vzdelávacie projekty.

Čo je Fond LITA? Nástroj finančnej podpory, prostredníctvom ktorého pomáhame umeleckým, kultúrnym alebo vzdelávacím aktivitám súvisiacim s pôsobnosťou LITA – v skratke projektom z oblasti literatúry, výtvarného umenia, audiovízie a divadla. Je pre nás spôsobom, ako vieme vrátiť naspäť do kultúry časť peňazí, ktoré sme chceli vyplatiť autorom vo forme odmien, no autori sa o ne nikdy neprihlásili.

A kam ich smerujeme? Za posledných päť rokov sme vďaka Fondu LITA získali sieť cenných partnerov a podporili viac než 40 projektov. Pozrite si prehľad tých najzaujímavejších.


Daniel Majling o knihe Ruzká klazika (v desiatke Anasoft litera 2018) / réžia: Mária Rumanová © ars_litera 2018

Film, televízia a animácia

V oblasti filmu sme partnermi velikánov rovnako ako podporovateľmi komornejších podujatí, počas ktorých radi spájame filmové s autorskoprávnym aj formou workshopov pre autorov. Tak vyzeral aj náš uplynulý polrok. Začali sme pilotným ročníkom festivalu seriálovej tvorby Pilot, ktorý tvorbu, často vnímanú ako voľnočasovku na pobavenie, postavil do nového svetla. Profesionálni tvorcovia a kritici diskutovali o stave (a jeho príčinách) súčasného slovenského seriálu, o trendoch a fenoménoch domácej aj zahraničnej produkcie a distribúcie.

V apríli sme pokračovali bilančnou prehliadkou Týždeň slovenského filmu a odovzdávaním národných filmových ocenení Slnko v sieti. Jarný maratón hraných, animovaných aj dokumentárnych snímok predchádzajúceho roka, ktorý spája premietania s intenzívnym odborným programom a sprostredkúva stretnutia tvorcov s divákmi, je fixnou súčasťou našich diárov už svojho začiatku. Slovenská filmová a televízna akadémia prezentáciu toho najpozoruhodnejšieho navyše neokliešťuje iba na premietania v hlavnom meste. V snahe priblížiť najlepšie minuloročné filmy čo najširšiemu publiku pokračuje Ozvenami Týždňa slovenského filmu v ďalších mestách.

Podobne uvažujú organizátori festivalu Fest Anča, partnerstvom s ktorým sme zakončili uplynulý polrok. Medzinárodný festival animácie združuje profesionálov aj študentov tohto odboru. Popularizuje a vzdeláva, prispieva k zviditeľneniu a rozvoju domáceho animačného priemyslu. Rovnako ako Týždeň slovenského filmu nekončí posledným dňom premietania a rozdaním cien, ale pod značkou Kino Fest Anča distribuuje krátke animované filmy po Slovensku po celý rok.

FA2019_D2_21-26_DSC09067_Simon_Luptak (1).jpg
FA2019_D4_16-27_DSC01094_Simon_Luptak (1).jpg
Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2019 / foto: © Šimon Lupták / Fest Anča

Prostredníctvom Fondu LITA podporujeme projekty z oblasti literatúry, divadla, filmu a výtvarného umenia. Sme radi, ak môžeme pomôcť zmysluplným projektom, či už ide o veľký etablovaný festival alebo komorné podujatie.

pilot3.jpg
Diskusia s režisérom Petrom Bebjakom na festivale seriálovej tvorby Pilot / foto: © Dominika Chrzanová

Literatúra

Ďalšia z našich spoluprác, tentoraz s občianskym združením ars litera, stojí na pomedzí filmu a literatúry. Organizátor súťaže a ocenenia Anasoft litera totiž knihy nielen číta, oceňuje a veľa o nich diskutuje, ale to najlepšie zo súčasnej domácej prózy každoročne propaguje aj sériou krátkych filmov prezentujúcich nominované diela a ich autorov. Poetika spisovateľov sa vo videoesejách miesi s optikou mladých filmárov a filmárok. Žiadna suchopárnosť v tomto prípade určite nehrozí!

Už tretí rok sme tiež partnerom občianskeho združenia literarnyklub.sk, pod hlavičkou ktorého sa odohráva početná séria čítačiek toho najnovšieho na slovenskej literárnej scéne, prezentácií debutantov, diskusií s autormi či prudko analytických večerov súčasnej domácej tvorby. Tradičné aj menej opozerané formáty dotiahne literarnyklub.sk takmer hocikam, od hlavného mesta cez priestory kultúrnych centier po festivalové stany a aj za hranice Slovenska.

litklub_1.jpg
litklub2.jpg
Literárny klub u Zichyho: diskusia o debute Mila Janáča Milo nemilo (v desiatke Anasoft litera 2019) / foto: © Liza Nedayvoda

Divadlo

Aj uplynulú divadelnú sezónu sme tak ako všetci divadelní nadšenci zakončili v Martine. Už druhý rok sme totiž patrili k partnerom festivalu Dotyky a spojenia, ktorý uvádza to najpozoruhodnejšie zo slovenskej tvorby pre dospelého diváka aj pre deti a mládež. Martinský divadelný týždeň však neostáva iba pri nezainteresovanom sledovaní. Rad predstavení inscenácií profesionálnych divadiel - premiér uplynulých dvanástich mesiacov je každý deň aj predmetom odborných diskusií tvorcov a kritikov. Pod drobnohľad sa v Martine dostáva aj končiaca sezóna, ktorej je venovaná samostatná bilancujúca debata.

Vďaka oceneniam Dosky, ktorých partnerom sme rovnako už druhý rok, bude to najlepšie z uplynulej divadelnej sezóny horúcou témou aj na jeseň. Obzvlášť tento rok, kedy si na odovzdávanie najprestížnejších domácich ocenení v oblasti divadla počkáme do novembra. Na tipovanie ktoré inscenácie a umelecké výkony tento rok najviac zaujali divadelných kritikov, kritičky a publicistov hlasujúcich v ankete, nám tak ostávajú ešte tri nedočkavé mesiace.

DAS1182.JPG
DAS1148.JPG
Festival Dotyky a spojenia 2019: predstavenie inscenácie Americký cisár (Divadlo Pôtoň a Štúdio 12) a diskusia o divadelnej sezóne 2018/2019 / foto: © Braňo Konečný

O poskytnutí finančnej podpory rozhoduje Výbor LITA v zložení Dušan Dušek, Daniel Kollár, Elena Flašková, Dušan Trančík, Marián Puobiš, Mirka Brezovská, Martin Kellenberger, Judita Csáderová, Ondrej Šulaj a riaditeľka LITA, Jana Vozárová.

Reflexia umenia

Bažiac po reflexii súčasného umenia sme sa tento rok stali aj partnermi časopisu Vlna. Kultúrny polyhistor mapuje trendy vo výtvarnom umení, divadle, tanci, filme, literatúre a v hudbe. Štvrťročník navyše spája reflexiu priamo s tvorbou, v tematicky zameraných číslach sprostredkúva ukážky zo súčasnej tvorby aj recenzistiku.

Po druhý raz sme sa z rovnakých pohnútok stali aj partnerom geograficky neohrozeného Slovenského centra AICT a ich projektu Monitoring divadiel na Slovensku. Skupina kritičiek a kritikov v rámci neho sleduje súčasné profesionálne divadlo naprieč celou krajinou. O tom aké sú najnovšie inscenácie všetkých druhov a žánrov píšu v recenziách dostupných na webe.

PB_18-10-07_Dosky2018_0505.jpg
Odovzdávanie cien DOSKY 2018 / foto: © Ctibor Bachratý

Vzdelávanie a odborné podujatia

Podpora z Fondu LITA dlhodobo smeruje aj k študentom umeleckých odborov a členom profesijných združení. Umelecké prehliadky a sústredenia sú totiž nevyhnutnosťou a prínosom či už ide o tvorbu etablovaných osobností alebo začiatočníkov. K našim niekoľkoročným partnerom preto patrí aj festival Áčko, ktorý sa venuje prezentácii aktuálnej kinematografickej tvorby študentov – nielen FTF VŠMU, ktorá je organizátorom festivalu, ale aj iných vzdelávacích inštitúcií zameraných na filmové umenie a multimédiá. Festival podnecuje vzácnu diskusiu nielen medzi študentmi – začínajúcimi tvorcami, ale aj medzi nimi a odborníkmi z oblasti.

Stretnutie etablovaných profesionálov a študentov sprostredkúva aj Letná škola prekladu.  Odborné sústredenie slovenských prekladateľov, translatológov, literárnych vedcov, jazykovedcov a študentov týchto odborov každoročne organizujú Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry spoločne s kolegami venujúcimi sa odbornej literatúre. Špecializované prednášky, ktorými je podujatie nekompromisne nabité, majú široké tematické rozpätie – od jazykovedných nuáns, cez analýzy najlepších prekladov, teóriu prekladu a profily osobností až po súvisiace autorskoprávne vychytávky.

MNO_TSF_19_08_LITA_003.jpg
FA2019_D2_16-17_D1A4402_Juraj_Starovecky.jpg
Worskohopy LITA: Týždeň slovenského filmu / foto: © Týždeň slovenského filmu a Medzinárodný festival animácie Fest Anča / foto: © Juraj Starovecký / Fest Anča

Finančnými zdrojmi Fondu LITA sú neidentifikované odmeny za použitie diel zo všetkých oblastí tvorby, o ktoré sa ich autori nikdy neprihlásili, a zrážky z autorských odmien za použitie diel zahraničných autorov na Slovensku. Fond LITA síce v rodine slovenských dotačných zdrojov v oblasti kultúry nepatrí k najsilnejším hráčom, no aj tak sa pozoruhodným projektom snažíme jeho prostredníctvom čo najvýraznejšie pomôcť.

 Ako sa stať partnerom Fondu LITA?

Kompletný súpis projektov podporených z Fondu LITA nájdete na našom webe spolu s podrobnými informáciami ako sa o podporu z Fondu LITA uchádzať.

Aby sme mohli súčasné umenie a kultúru podporovať čo najefektívnejšie, zaviedli sme vo fungovaní Fondu oproti minulosti niekoľko zmien. Medzi tie najvýraznejšie patrí zavedie troch fixných uzávierok na podávanie žiadostí či forma podania žiadosti, ktorá vyžaduje postupovať podľa formulárov a tabuliek na našom webe. Od 1. júla bude teda Výbor LITA a riaditeľka LITA o poskytnutí finančnej podpory rozhodovať na troch zasadnutiach ročne - najbližšia uzávierka podávania žiadosti je na konci letných prázdnin, 31.8.2019. Do jesene už môžeme vstúpiť ako partneri.Titulná fotka: Odovzdávanie cien DOSKY 2018 / foto: © Ctibor Bachratý