S kým spolupracujeme: Vydavateľstvo BUVIK

V cykle s názvom S kým spolupracujeme Vám predstavujeme našich partnerov. Pôsobia v rozmanitom prostredí, ale či už je to ochotnícky divadelný súbor alebo veľký vydavateľský dom, jedno majú spoločné: férovosť pri prístupe k právam autorov. Ceníme si ich profesionalitu a sme radi, že máme príležitosť s nimi spolupracovať. 


V rámci tohto cyklu vám dnes predstavíme vydavateľstvo, ktoré rado o sebe žartom hovorí, že je najmenšie v strednej Európe. S odhodlaním a radosťou už viac ako štvrťstoročie získava kvalitné rukopisy, aby očarilo jazykom kníh a sprostredkovalo radosť z čítania tým najmenším – deťom.


     

     

Vydavateľstvo BUVIK sa od začiatku svojho pôsobenia špecializuje na začínajúceho čitateľa. Svoju pozornosť zameriava na najlepšie diela našich autorov ako opozíciu vydávania komerčnej zahraničnej detskej literatúry. Ako uviedli šéfredaktorka a spoluzakladajúca osobnosť vydavateľstva pani Mária Števková s manažérkou vydavateľstva pani Milicou Matejkovou, špecifickým programom vydavateľstva je vydávanie kníh pre najmenšie deti. Tie, v ktorých ešte drieme neprebudená tvorivosť:  „Najmenší ešte nepoznajú písmenká a o to náročnejší sú na čítanie obrázkov. Preto voláme do buvipriestoru múdrych a talentovaných ilustrátorov. Takých, čo vedia vytvoriť knihy, v ktorých počuť smiech,  aby bolo deťom pri nich dobre a teplo. Takých ako Oľga Bajusová, Ľuba Končeková-Veselá, Ľubo Paľo, Svetozár Mydlo, Božena Plocháňová, Vlado Král, Peter Uchnár, Mária Nerádová...“


Titulné strany kníh: © Archív BUVIK


Začínajúcim čitateľom sa v sérii kníh v edícii BUVIK prvákom snažia pomáhať v začiatkoch ich školskej dochádzky. Rozvíjať slovnú zásobu, kultivovať reč. Ale najmä prebúdzať vzťah a lásku ku knihe: „Na pomoc prvákom vydávame už desať rokov umelecké čítanky, aby spoznali krásu materinskej reči v tvorbe najlepších spisovateľov. Nazvali sme ich prvácky: Poslušné písmenká, Zajtra ideme do školy, Učiť sa mi zachcelo... Každý z nás bol dieťaťom, ale nie každý si pamätá, že kniha môže v duši dieťaťa spôsobiť očarenie krásou na dlhé roky. A práve o to sa pokúšame.“

Knihy z produkcie vydavateľstva získavajú vysoké ocenenia v medzinárodných i domácich súťažiach. Produkciu vydavateľstva si pravidelne všíma aj porota súťaže Najkrajšie knihy Slovenska, ktorá jej udelila už niekoľko ocenení. Zaujímalo nás, na čo vo vydavateľstve kladú dôraz pri vydávaní knižných publikácií a podľa čoho vyberajú tituly do edičného plánu: „Naše logo, panáčik Buvik, ktorého autorom je Svetozár Mydlo, má na hlave belasý cylindrík, plný rozprávok na rozdávanie a iskierky v očiach. Edičný program vydavateľstvazostavujeme tak, aby malým deťom zasvietili iskierky v očiach zakaždým, keď našu knihu dočítajú. Aby volali Nám sa ešte nechce spať (Daniel Hevier), mama, oco, čítaj ešte. Aby v ňom boli, parafrázujúc slová Milana Rúfusa, tri sestry, tri sudičky: pieseň (Spievanky a hádanky), modlitba (Anjeličku, môj strážničku), rozprávka (O Guľkovi Bombuľkovi). Vymyslieť taký program je zodpovedná a neraz aj náročná úloha.“


Naposledy sa BUVIK obrátil na LITA pri vydávaní knižky Kristy Bendovej Osmijanko rozpráva 8x8 nových rozprávok. Ako hodnotia našu vzájomnú spoluprácu? „S LITA spolupracujeme už vyše dvadsaťpäť rokov. Náš primárny záujem sa týka najmä textových opcií, pretože vydávame veľa klasiky, kde je LITA nápomocná. Zatiaľ sme sa stretávali s ochotou, dobrými radami a promptnými riešeniami. Nedávno nás potešila návšteva LITA v našej redakcii. Myslím, že čím lepšie vydavateľ pozná možnosti LITA a čím lepšie pozná LITA možnosti vydavateľa, tým efektívnejšia môže byť spolupráca. Len tak môžu byť obidve strany spokojné.“  

A my aj naďalej budeme ochotne spolupracovať a tešiť sa na nové vydania kníh. Lebo prajeme slovenským deťom (a nielen deťom) čo najviac možností zažiť prostredníctvom čítania očarenie krásou.