Tri dôvody, prečo si nahlasovať diela cez webstránku Moja LITA

Každoročne do konca februára si u nás spisovatelia, autori audiovizuálnych, rozhlasových alebo divadelných diel, choreografi, výtvarníci, fotografi a novinári môžu nahlasovať svoje diela, ktoré boli v predošlom roku použité.  Ak patríte medzi týchto autorov a po minulé roky ste to neurobili, spísali sme pre vás tri hlavné dôvody, prečo by ste túto možnosť toho roku nemali premeškať.


budik.jpg
lietadielko.jpg
oblacik.jpg
© LITA, 2018, ilustrácie: Lucia Lukáčová

1. Od nahlásených diel závisí výška odmien, ktoré dostanete

Nahlasovanie slúži pre vás, autorov. Dávate nám ním jednoduchým spôsobom vedieť o sebe, svojich dielach a o tom, akým spôsobom a kedy boli použité. Aby ste každoročne dostávali odmeny, ktoré vám prináležia, je dôležité, aby sme v LITA o vás a vašich dielach vedeli. Nahlasovaním svojich diel nám dopĺňate potrebné údaje k správnemu rozúčtovaniu vyzbieraných odmien a tým ovplyvňujete výšku svojich vlastných každoročných odmien.

Pri ich rozúčtovávaní sa môžu zohľadniť len tie diela a rozdeliť odmeny medzi tých autorov, o ktorých v LITA vieme. Vyplatiť dokážeme len autorov, ktorí nám nahlásili svoje kontaktné a bankové údaje.

LITA ako organizácia kolektívnej správy práv autorov sleduje použitia diel, zbiera za ich hromadné použitia príslušné odmeny a rozúčtováva ich medzi autorov. Často sa však napríklad stáva, že sa síce z nášho vlastného monitoringu dozvieme o použití konkrétnych diel, ale nevieme k nim priradiť autorov, ktorým odmeny prináležia – v takých prípadoch skrátka nevieme, kam peniaze poslať. Tu vstupujete do hry vy sami. Ak nám svoje diela nahlásite a poskytnete nám o sebe údaje, peniaze vám budeme môcť vyplatiť v plnej sume, ktorá vám prináleží.

2. Nahlasovanie je jednoduché a šetrí čas

Aby bolo nahlasovanie čo najjednoduchšie, vytvorili sme pre vás na našom webe špeciálnu sekciu pre autorov, ktorá sa volá Moja LITA. Práca s ňou je jednoduchá a rýchla, potrebujete len počítač a prístup k internetu. Pri prvej návšteve je potrebné sa zaregistrovať a vytvoriť si prístupové heslo. Registrácia je zdarma a jej platnosť „nevyprší“. Pri nahlasovaní diel vás bude portál presne navigovať. Nahlasovať môžete všetky svoje diela bez ohľadu na to, kedy ste ich vytvorili. Pre aktuálne rozúčtovanie v daný rok je ale dôležité, aby ste nahlásili použitia svojich diel za predchádzajúci kalendárny rok a to najneskôr do 28. februára.

Pri niektorých použitiach, ako napr. pri reprografickom rozmnožovaní (fotokopírovaní) diel sa nedá zistiť, ktoré diela a koľkokrát boli kopírované. Tým, že si autor dielo nahlásil, dozvieme sa o ňom a môžeme ho zaradiť do rozúčtovania. Aj tým ovplyvňuje výšku svojich každoročných odmien.

V prípade potreby môžete v údajoch nahlásených cez webstránku kedykoľvek urobiť zmeny. Pri každej zmene vám príde notifikácia e-mailom – tieto e-maily slúžia aj ako doklad, preto je vhodné uchovávať si ich. Každý údaj, ktorý musíte na Moja LITA vyplniť, má svoj význam a je dôležitý na to, aby bolo možné vaše nahlásenie správne spracovať. Portál vám zároveň slúži k tomu, aby ste si mohli odkontrolovať správnosť vyúčtovania, ktoré od nás dostanete.

3. Pomáhate aj ostatným

Nahlásením svojich diel prispievate k dobrému fungovaniu systému vyplácania autorských odmien za hromadné použitia. To je výhodné nielen pre vás, ale pre všetkých tvorcov. Aktualizovaním vašich údajov na našom webe urýchľujete ich spracovanie a prispievate k presnosti rozúčtovávania. Znižujete zoznam neidentifikovaných odmien aj autorov, ku ktorým nám chýbajú údaje potrebné pre vyplatenie. Váš osoh pomáha aj nám – čím presnejšie dokážeme peniaze, ktoré sme pre vás vyzbierali, rozpočítať, tým väčší zmysel má aj naša práca.


nahlasky-podklad.jpg
© LITA, 2018, ilustrácia: Lucia Lukáčová

Čo ak máte staršie diela, ktorých použitie ste nám nenahlásili?

Vieme, že keď tvoríte, nie vždy máte čas alebo pomyslenie na administratívu. Preto chápeme, ak ste v predošlých rokoch na nahlasovanie do konca februára zabudli, alebo ste o ňom vôbec nevedeli. Nevadí. Máme spôsob, ako k vám vieme dostať peniaze aj za diela, ktoré boli použité v rokoch 2015 až 2017­ – bude to však o niečo dlhšie trvať.

Ak ste nám v predošlých rokoch zabudli nahlásiť výtvarné a literárne diela, z ktorých je možné vytvárať reprografické rozmnoženiny (fotokópie), vieme vám odmenu vyplatiť z tzv. rezervného fondu po jeho rozpustení. Ten rozpúšťame po troch rokoch od riadneho rozúčtovania. Takže napríklad ak by ste nám dodatočne nahlásili dielo z roku 2017, odmenu zaň vám vyplatíme v roku 2021. 

Pre oblasť audiovizuálnych a divadelných diel a za oblasť literárnych a výtvarných diel, ktoré sa požičiavajú v knižniciach (knihy, ilustrované knihy a pod.) rezervný fond nemáme, ale na našom webe priebežne zverejňujeme neidentifikované odmeny pre autorov a diela, pri ktorých evidujeme nevyplatené odmeny (napr. pre režiséra, scenáristu, autorov dabingu, preklad a úpravu dialógov). Ak na niektorom z týchto zoznamov vidíte seba alebo svoje dielo, kontaktujte nás na dokumentacne@lita.sk. Odmenu vám vyplatíme priebežne v najskoršom termíne, ktorý nám umožnia iné rozúčtovacie povinnosti.


Viac informácií o nahlasovaní nájdete v špeciálne na to pripravenej sekcii na našom webe.