Nevyzdvihnuté odmeny z kolektívnej správy

 

LITA ako organizácia kolektívnej správy v niektorých prípadoch použitia diel zastupuje všetkých autorov priamo zo zákona, hovoríme o tzv. povinnej kolektívnej správe. LITA na základe zákona môže tiež s používateľom uzavrieť tzv. rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, ktorá sa vzťahuje aj na nezastupovaných autorov.

Kolektívne spravované použitia:

  • reprografické rozmnožovanie diel (kopírovanie, skenovanie, tlač)

  • verejné vypožičanie

  • káblová retransmisia

  • kopírovanie diel pre súkromnú potrebu (CD, DVD, USB, pevný disk, mobilný telefón)

  • verejný prenos prostredníctvom technických zariadení

  • droit de suite

V horeuvedených prípadoch je pre autorov veľmi ťažké individuálne si odsledovať použitia svojich diel a nárokovať si za ne odmenu. Preto LITA vyberá odmenu hromadne a pravidelne ju vypláca autorom.

LITA monitoruje použitia diel, vyzbiera príslušné odmeny a náhrady odmien a rozúčtuje ich medzi autorov. Tým autorom, na ktorých má všetky údaje potrebné k vyplateniu, odmeny vyplatí.

 

Nahlásili ste nám už svoje údaje?

Evidujeme aj autorov, ktorým odmeny nevieme vyplatiť, keďže nám chýbajú potrebné údaje. Títo autori sa dostanú na tzv. zoznam neidentifikovaných odmien. V zozname sa nachádzajú mená autorov, na ktorých neevidujeme aktuálne kontaktné alebo bankové údaje, zomrelí autori, pri ktorých nepoznáme všetkých nositeľov ich autorských práv (napr. nám nedoložili dedičské rozhodnutie o prechode autorských práv alebo máme aktuálne údaje len na časť z nich). 

Venujte preto nižšie uvedeným zoznamom pozornosť. Možno aj vy u nás máte nevyzdvihnuté odmeny.

 

 

Našli ste sa na zozname? Kontaktujte nás

Ak v niektorých zo zoznamov nájdete svoje meno alebo diela a chcete sa poradiť o ďalšom postupe, napíšte nám na kontaktnú emailovú adresu: dokumentacne@lita.sk.

Ako si uplatníte nárok na vyplatenie svojich odmien?

Ak v zoznamoch nižšie nájdete svoje meno alebo dielo, na ktorom ste sa autorsky podieľali, je potrebné, aby ste si autorstvo nahlásili prostredníctvom portálu Moja LITA

Odmeny sa vyplácajú hromadne 1x mesačne, po spracovaní došlých nahlásení za predchádzajúci mesiac. O ďalších termínoch vyplácania odmien sa dočítate v Rozúčtovacom poriadku LITA.

V prípade, že ste nositeľom autorských práv po zomrelom autorovi (ste jeho dedičom), kontaktujte labaskova@lita.sk


Menné zoznamy autorov:

Ak svoje meno nájdete v jednom z nasledovných zoznamov, LITA má pre vás odmeny, ktoré si môžete uplatniť jednoducho pomocou portálu Moja LITA. Zvolíte si spôsob vyplácania a uvediete svoje číslo bankového účtu, resp. adresu pre vyplácanie poštovou poukážkou.

 

Menný zoznam autorov literárnych diel, t.j. spisovateľov, prekladateľov, žurnalistov, ale aj výtvarníkov, teda knižných ilustrátorov, pre ktorých sme v rámci výkonu kolektívnej správy vyzbierali odmeny.

 

Menný zoznam autorov najmä audiovizuálnych diel, t.j. režisérov, scenáristov, výtvarníkov, choreografov, autorov slovenského znenia zahraničných diel, pre ktorých sme v rámci výkonu kolektívnej správy vyzbierali odmeny.

 

Menný zoznam autorov výtvarných diel a fotografie, pre ktorých sme v rámci výkonu kolektívnej správy vyzbierali odmeny.

Droit de suite je právo výtvarníkov na odmenu za ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia. Ak ste teda autor výtvarných diel alebo dedič autorských práv po zomrelom autorovi výtvarných diel, a tieto diela sa predávajú na trhu s umením pričom nejde o prvopredaj, máte právo na podiel na zisku z ich predaja napr. galériami alebo na aukciách. 

 

Menný zoznam autorov diel použitých v rozhlasovom vysielaní, t.j. spisovateľov, prekladateľov, úpravcov, dramatizátorov, pre ktorých sme v rámci výkonu kolektívnej správy vyzbierali odmeny.

 

Zoznam odvysielaných audiovizuálnych diel:

LITA pre autorov týchto diel vybrala a rozúčtovala odmeny za káblovú retransmisiu a náhrady odmien za rozmnožovanie pre súkromnú potrebu. Nemohli sme však rozúčtované odmeny vyplatiť, a to z dôvodu, že nepoznáme jedného alebo viacerých autorov, ktorí sa na tvorbe toho-ktorého diela podieľali alebo nemáme kontaktné údaje na niektorých z nich.

 

Tento zoznam uvádza filmy, seriály, dokumenty a iné audiovizuálne diela, ktoré boli odvysielané na slovenských televíznych kanáloch.

Ak ste sa podieľali na tvorbe niektorého slovenského diela resp. na slovenskom znení niektorého zo zahraničných diel na zozname, nahláste si svoje autorstvo prostredníctvom portálu Moja LITA a kontaktujte dokumentacne@lita.sk.

  • v prípade pôvodných slovenských diel hľadáme (najmä) ich režisérov, scenáristov a výtvarníkov (ak ide o animované dielo)
  • v prípade zahraničných diel hľadáme prekladateľov, úpravcov dialógov a režisérov  slovenského znenia