Užitočné linky 


Ústredné orgány štátnej správy

Ministerstvo kultúry SR

Občianske združenia registrované na Ministerstve vnútra SR

 

Iné organizácie kolektívnej správy práv s pôsobnosťou na území SR

AGICOA EUROPE SLOVENSKO

OZIS, Ochranné združenie interpretov Slovenska

SAPA, Slovenská asociácia producentov v audiovízii

SLOVGRAM, Nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

 

Zahraničné organizácie kolektívnej správy práv

Odkazy na zahraničné sesterské spoločnosti nájdete tu.

Odkazy na medzinárodné organizácie, ktorých je LITA členom, nájdete tu.

 

Umelecké fondy

Literárny fond

Fond výtvarných umení

Hudobný fond

Audiovizuálny fond

 

Inštitúcie a profesijné združenia pôsobiace v oblasti kultúry

Asociácia ilustrátorov

Slovenská výtvarná únia

Umelecká Beseda Slovenská