Autorský zákon


Znenie nového autorského zákona, ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2016: