Autor a používateľ sú partneri


Autor netvorí sám pre seba. Túži po tom, aby sa jeho diela čítali, počúvali, pozerali. K adresátom sa diela dostávajú prostredníctvom vydavateľov, divadiel, vysielateľov, distribútorov – používateľov autorských diel.

Používatelia diel bez autorov by nemali čo vysielať, vydávať, rozširovať na internete, premietať, nemohli by teda vykonávať svoju činnosť, podnikať. Podnikatelia mimo oblasti kultúry zas používaním autorských diel zvyšujú hodnotu svojich produktov, autorské dielo sa pre nich stáva cenovo prístupným a silným marketingovým nástrojom.

Bez používateľa by sa dielo autora nedostalo k čitateľovi, divákovi. Podnikateľ využíva autorské diela pri svojom podnikaní. Z používania (zhodnocovania) diel má ekonomický úžitok, či už priamy alebo nepriamy.

Pre autora je tvorba jeho prácou (zamestnaním). Rovnako, ako iní ľudia, chce z práce získať prostriedky na živobytie. Autor však nedostáva pravidelnú mesačnú mzdu. Formou jeho mzdy je podiel zo zhodnocovania diela – spravodlivá odmena za použitie.

Autor bez používateľa a používateľ bez autora by v mnohých prípadoch nemohli jestvovať. Za poučenie, vzdelanie, zábavu a estetické zážitky patrí vďaka obom: autorovi aj používateľovi.