Orgány LITA

Viac o Orgánoch LITA si môžete prečítať v Stanovách LITA.


1

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom LITA.

 
 

2

Výbor LITA

Výbor LITA je orgánom kontroly.

 

Výbor pre funkčné obdobie 2016 – 2020:
 

Kategória autori literárnych diel

autor beletrie: Dušan Dušek
autor odbornej literatúry: Daniel Kollár
prekladateľ: Elena Flašková

Kategória autori audiovizuálnych diel

režisér: Dušan Trančík
autor úpravy dialógov: Mirka Brezovská, podpredseda

Kategória autori diel výtvarného umenia a fotografie

autor diel výtvarného umenia: Martin Kellenberger
fotograf: Judita Csáderová

Kategória autori dramatických a divadelných diel

autor dramatických a divadelných diel: Ondrej Šulaj - predseda

 

3

Riaditeľ

Riaditeľ je riadiacim orgánom LITA.

 

Jana Vozárová