— Zuzana Liová — scenáristka, režisérka
 

Autor nemusí byť členom LITA ani zmluvne zastupovaným na to, aby mu bola vyplatená odmena za niektoré použitia  

Nárok na odmenu majú totiž všetci autori. Ide však iba o niektoré použitia diel, za ktoré odmeny a náhrady odmien LITA vyberá pre tvorcov hromadne. 


LITA pri povinnej kolektívnej správe zastupuje všetkých tvorcov.

 

LITA ako organizácia kolektívnej správy v prípadoch použitia diel, ktoré sú presne stanovené zákonom, zastupuje všetkých autorov. Nie je k tomu potrebná zmluva o zastupovaní. LITA autorov zastupuje priamo zo zákona. Ide o tzv. povinnú kolektívnu správu.

 

LITA môže na základe Autorského zákona s používateľom uzatvoriť Rozšírenú hromadnú licenciu (RHL), ktorá sa vzťahuje aj na autorov nezastupovaných LITA.

 

Odsledovať tieto použitia diel či nárokovať si odmenu individuálne je pre autora veľmi ťažké.

 

RHL autorom zabezpečuje ich práva (napr. odmenu) pri spôsoboch použitia, kde by si ich uplatňovali individuálne len veľmi ťažko. Model RHL sa uplatňuje v prípadoch hromadného používania diel spôsobmi, ktoré sú výslovne špecifikované Autorským zákonom (napr. pri udeľovaní licencií knižniciam na použitie diel verejným vypožičiavaním).

 

Kolektívna správa vznikla na prípady, keď je pre autora individuálne vykonávanie autorských práv problematické až nemožné. Autorská odmena je preto vyberaná hromadne a vyplácaná autorom za:  

  • kopírovanie diel, napr. na CD a DVD nosiče na osobnú potrebu (tzv. private copying),
  • rozmnožovanie diel reprografickým zariadením (kopírovanie, faxovanie, skenovanie),
  • káblovú retransmisiu,

ale aj

  • pri ďalšom predaji originálov diel výtvarného umenia (droit de suite).
 

milos-koptak
„Zverejnenie vašich diel na internete nesie v sebe riziko ich nekontrolovateľného používania a teda i istú devalváciu hodnoty. Čiastočnou kompenzáciou sú pre mňa nahlášky nezistených reprodukcií diel, ktorými sa LITA zaoberá.“
— Miloš Kopták — výtvarník

Na vyplatenie odmien a náhrad odmien stačí nahlásiť vaše diela a ich použitie. Potom už potrebujeme len vaše údaje.  

 

LITA má potrebné údaje iba o zmluvne zastupovaných autoroch.

Aby sme vám mohli vyplatiť odmeny a náhrady odmien aj v prípade, že vás zmluvne nezastupujeme, potrebujeme niekoľko údajov o vás a vašej tvorbe. Po prvom nahlásení údajov a diel LITA autorom spätne vyúčtuje ich podiel na vyzbieraných odmenách za posledné tri roky.

Skontrolujte si, či u nás aj vy nemáte nevyzdvihnuté odmeny:

 

Ako si uplatniť nárok na odmeny a náhrady odmien z kolektívnej správy

 

1

Registrujte sa na online portál Moja LITA, vyplňte svoje osobné údaje a vygenerujte formulár Nahlásenie údajov nositeľa práv.

2

Formulár vytlačte, podpíšte a zašlite aj na našu poštovú adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava

Vo formulári sa uvádzajú osobné údaje (číslo bankového účtu, adresa, email), ktoré podliehajú ochrane, preto bez vlastnoručne podpísaného dokladu vám nebudeme môcť odmeny vyplatiť.

3

Počas roka si priebežne nahlasujte diela a ich použitie prostredníctvom online portálu Moja LITA.

 

Kontaktujte nás

 

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať priamo na našej emailovej adrese lita@lita.sk.