Chronológia vývoja LITA


  • 1949 pobočka pražskej agentúry DILIA

  • 1954 Slovenské divadelné a literárne zastupiteľstvo DILIZA; ľudové družstvo, dobrovoľné združenie spisovateľov, prekladateľov a hudobníkov, špecializovaných najmä na divadlo. DILIZA zabezpečuje ochranu autorských práv na Slovensku

  • 1969 zmena názvu na LITA, Slovenská literárna agentúra. Získala medzinárodné kompetencie, stala sa monopolnou inštitúciou pre prevod autorských práv z a do zahraničia

  • 1993 transformácia LITA na občianske združenie spisovateľov, scenáristov, režisérov, animátorov, choreografov, prekladateľov, zmena názvu na LITA, ochranná autorská spoločnosť; ťažiskovou činnosťou sa postupne stáva spravovanie práv

  • 1998 získala LITA oprávnenie Ministerstva kultúry SR na výkon kolektívnej správy práv pre oblasť literárnych, dramatických, hudobnodramatických, choreografických a audiovizuálnych diel

  • 2004 LITA je držiteľom oprávnenia MK SR pre výkon kolektívnej správy práv autorov výtvarných diel a fotografie

  • 2004 zmena názvu z LITA, ochranná autorská spoločnosť na LITA, autorská spoločnosť

  • 2005 je LITA držiteľom oprávnenia MK SR aj pre výkon kolektívnej správy práv autorov architektonických diel a autorov diel úžitkového umenia

 

LITA - POL STOROČIA V KOCKE PODĽA KORNELA FÖLDVÁRIHO