Kontakty na zamestnancov a jednotlivé oddelenia


Útvar riaditeľky

 

Mgr. Jana Vozárová
riaditeľka

vozarova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 01

Mgr. Lucia Miklasová, LL.M.
zástupkyňa riaditeľky

miklasova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 01

 

Richard Glevický
projektový manažér

glevicky@lita.sk
tel.: 02 6720 9325

 

Ján Jarůšek
správca budovy

jarusek@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 12

Ing. Jana Krajčovičová
sekretariát
úschova diel

lita@lita.sk
uschova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 01

Lucia Lejková
junior content & social media manager

lejkova@lita.sk
tel.: 0902 900 226

 

Eva Vozárová
public relations

pr@lita.sk

 

Licenčné oddelenie

 

Mgr. Marianna Zimová
vedúca licenčného oddelenia


zimova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 01

Mgr. Nina Berglová
právnička licenčného oddelenia (oblasť literárnych a dramatických diel)


berglova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 24

JUDr. Zuzana Kmecová
právnička licenčného oddelenia (divadelné uvedenie – slovenskí autori, verejné kultúrne podujatia, oblasť audiovizuálnych diel)

kmecova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 21

 

Mgr. Ľubica Višňovská
referentka licenčného oddelenia (divadelné uvedenie, vysielanie – zahraniční autori)

visnovska@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 06

 

 

Oddelenie kolektívnej správy práv a zahraničných vzťahov

 

Mgr. Lucia Petrovičová
poverená vedením oddelenia kolektívnej správy práv a zahraničných vzťahov

petrovicova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 19

Ing. Mária Majerčíková 
referentka pre kolektívnu správu práv
a zahraničné vzťahy

majercikova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 23

Mgr. art. Petra Brštiaková
referentka pre kolektívnu správu práv 
a zahraničné vzťahy

brstiakova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 18

 

Bc. Sylvia Ulehlová
referentka pre kolektívnu správu práv
a zahraničné vzťahy

ulehlova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 18


 


Oddelenie dokumentácie a repartície

 

Mgr. Jana Adamíková
poverená vedením oddelenia dokumentácie
a repartície


adamikova@lita.sk
tel.: 02 6720 93 16

Mgr. Erika Bittnerová
dokumentaristka (oblasť televízneho
a rozhlasového vysielania, predaja nosičov, predaja práv)

bittnerova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 15

Mgr. Miriama Kovácsová
dokumentaristka (oblasť knižničných výpožičiek a reprografického rozmnožovania)


kovacsova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 17

 

Katarína Morsztýnová
dokumentaristka (oblasť káblovej retransmisie a rozmnožovania pre osobnú potrebu)

morsztynova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 16

 

 
 

Ekonomické oddelenie

 

Ing. Eva Chmelová
vedúca ekonomického oddelenia


chmelova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 08

Ing. Dagmar Beranová
ekonómka pre oblasť divadiel
a vydavateľských zmlúv

beranova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 13

Zuzana Plešková
referát práce a mzdy
pokladňa

pleskova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 07

 

Gabriela Poluchová
všeobecná učtáreň


poluchova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 09

Ing. Anna Sedláčková
ekonómka


sedlackova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 10