Kontakty na zamestnancov a jednotlivé oddelenia


Útvar riaditeľky

 

Ing. Jana Krajčovičová
sekretariát

lita@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 01

 

Mgr. Jana Vozárová
riaditeľka

vozarova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 01

 
 

Ing. Jana Krajčovičová
úschova diel

uschova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 01

Ján Jarůšek
správca budovy

jarusek@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 12

 
 

Licenčné oddelenie

 

Mgr. Lucia Miklasová, LL.M.
vedúca licenčného oddelenia,  zástupkyňa riaditeľky

miklasova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 01

Mgr. Nina Berglová
právnička licenčného oddelenia (oblasť literárnych a dramatických diel)

berglova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 24

JUDr. Zuzana Kmecová
právnička licenčného oddelenia (divadelné uvedenie – slovenskí autori, verejné kultúrne podujatia, oblasť audiovizuálnych diel)

kmecova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 21

 

Mgr. Michaela Piačková
právnička licenčného oddelenia (oblasť diel výtvarného umenia)

vytvarne@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 05

 

Mgr. Ľubica Višňovská
referentka licenčného oddelenia (divadelné uvedenie, vysielanie – zahraniční autori)

visnovska@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 06

Mgr. Monika Labašková
právnička pre agendu dedenia autorských práv

labaskova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 11

 

Oddelenie kolektívnej správy práv a zahraničných vzťahov

 

Mgr. Tímea Virágová
vedúca oddelenia kolektívnej správy práv a zahraničných vzťahov

viragova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 22

Mgr. Denisa Kocurková
právnička pre kolektívnu správu práv a zahraničné vzťahy

kocurkova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 03

Mgr. Zuzana Zelenáková
referentka pre kolektívnu správu práv a zahraničné vzťahy

zelenakova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 20

 

Ing. Mária Majerčíková 
referentka pre kolektívnu správu práv a zahraničné vzťahy

majercikova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 23

Mgr. Lucia Petrovičová
referentka pre kolektívnu správu práv a zahraničné vzťahy

petrovicova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 19

 

 

Oddelenie dokumentácie a repartície

 

Mgr. Jana Firická
vedúca oddelenia dokumentácie a repartície

firicka@lita.sk
tel.: 02 6720 93 01

Mgr. Jana Adamíková
dokumentaristka (oblasť káblovej retransmisie a rozmnožovania pre osobnú potrebu)

adamikova@lita.sk
tel.: 02 6720 93 16

Mgr. Erika Bittnerová
dokumentaristka (oblasť televízneho a rozhlasového vysielania, predaja nosičov, predaja práv)

bittnerova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 15

 

Mgr. Miriama Kovácsová
dokumentaristka (oblasť knižničných výpožičiek a reprografického rozmnožovania)

kovacsova@lita.sk 
tel.: 02 67 20 93 17

Katarína Morsztýnová
dokumentaristka (oblasť káblovej retransmisie a rozmnožovania pre osobnú potrebu)

morsztynova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 16

 

Bc. Denisa Karelová
dokumentaristka (oblasť káblovej retransmisie a rozmnožovania pre osobnú potrebu)

karelova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 17

Mgr. Monika Labašková
právnička pre agendu zmlúv o zastupovaní

labaskova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 11

 
 

Ekonomické oddelenie

 

Ing. Eva Chmelová
vedúca ekonomického oddelenia

chmelova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 08

Ing. Dagmar Beranová
ekonómka pre oblasť divadiel a vydavateľských zmlúv

beranova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 13

Ing. Anna Sedláčková
ekonómka

sedlackova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 10

 

Zuzana Plešková
referát práce a mzdy
pokladňa

pleskova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 07

 

Ing. Silvia Kubů
ekonómka pre kolektívnu správu práv a zahraničné vzťahy

kubu@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 18

Gabriela Poluchová
všeobecná učtáreň

poluchova@lita.sk
tel.: 02 67 20 93 09