Autorské práva k použitému obrazovému materiálu na webovej stránke www.lita.sk:

 
1. © Eva Borušovičová
2. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
3. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
4. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
5. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
6. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
7. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
8. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
9. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
13. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
17. © LITA 2014, foto: Jana Vozárová
21. © LITA 2014, foto: Jana Vozárová
10. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
divadlo j.v..jpg
14. © LITA 2014, foto: Jana Vozárová
18. © LITA 2014, foto: Jana Vozárová
22. © LITA 2014, foto: Jana Vozárová
11. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
folklor.jpg
15. © LITA 2014, foto: Jana Vozárová
19. © LITA 2014, foto: Jana Vozárová
23. © LITA 2014, foto: Jana Vozárová
12. © LITA 2014, foto: Miro Miklas
galeria.jpg
16. © LITA 2014, foto: Jana Vozárová
20. © LITA 2014, foto: Jana Vozárová