Nahlasovanie diel a ich použití prebieha cez online portál Moja LITA

 

Po registrácii si na online portáli Moja LITA vytvoríte účet a vyplníte osobné údaje. Následne Vás systém vyzve na vygenerovanie dokumentu Nahlásenie údajov nositeľa práv, ktorý je potrebné vytlačiť, podpísať a odoslať do LITA.

Tento dokument slúži na identifikáciu autorov, správne spracovanie nahlásených diel a vyplatení autorských odmien. Po jeho doručení do LITA bude Váš účet na portáli overený a môžete začať s nahlasovaním diel.

Nahlasovanie je jednoduché a nezaberie veľa času. Získate prehľad o všetkých nahlásených dielach a stave ich spracovania. Nahlásenia môžete kedykoľvek pridávať, zmazať, alebo ich upravovať. Pri tomto spôsobe nahlasovania nie je potrebné zasielať žiaden ďalší formulár s nahlásením diel.


Diela a ich použitia je možné nahlásiť priebežne kedykoľvek počas roka, najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka

Ak má autor v danom roku veľa publikovaných diel (vydanie kníh, vydanie v periodickej alebo neperiodickej tlači, zverejnenie na internete, odvysielanie v TV alebo v rozhlase), nahlasovať ich môže aj priebežne.

Diela nahlásené do 28. februára budú zaradené do aktuálneho rozúčtovania odmien. Ak si autor nahlási dielo neskôr, bude mu odmena vyplatená z rezervného fondu pri jeho rozpustení, t. j. po troch rokoch. 

Viac detailov, ako aj presné termíny vyplácania odmien je možné nájsť v Rozúčtovacom poriadku.

 

Kontaktujte nás

Pre viac informácií o nahláseniach diel nás môžete kontaktovať tu: dokumentacne@lita.sk
tel.: +421 2 67 20 93 15
tel.: +421 2 67 20 93 16.Nahlásenia diel prostredníctvom elektronických formulárov

Použitia diel je možné nahlásiť aj elektronicky, a to vyplnením a zaslaním príslušného formulára.

Tento spôsob nahlasovania je vhodný pre autorov, ktorí nahlasujú veľmi malý počet diel (max. 5 nahlásení ročne).

Ako na to?

Vo formulári vyplníte všetky povinné polia (označené hrubým písmom a hviezdičkou). Po vyplnení potrebných polí stlačíte žlté tlačidlo „Skontrolovať“, ktoré Vás upozorní na chybne vyplnené polia (tie potom treba opraviť) alebo naopak potvrdí správnosť vyplneného formuláru. Následne stlačíte zelené tlačidlo „Odoslať do LITA“.

Tieto formuláre nemusia byť podpísané nositeľom práv, preto ich nie je nutné tlačiť, podpisovať , skenovať a odosielať poštou alebo emailom.

Len vo výnimočných prípadoch a po individuálnej konzultácii s Dokumentačným oddelením je možné zaslať nahlásenia aj iným spôsobom.

 

Ktorý formulár použiť?

Tento formulár sa používa na nahlásenie hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, televíznych inscenácií, odvysielaných divadelných predstavení a pod. Nahlasujú sa ním aj choreografické diela a diela výtvarného umenia a fotografie použité v audiovizuálnom diele.

 

Tento formulár sa používa na nahlásenie krátkometrážnych hraných, dokumentárnych a animovaných seriálov, sitcomov, zábavných programov a pod. Nahlasujú sa ním aj choreografické diela a diela výtvarného umenia a fotografie použité v audiovizuálnom diele.

 

Formulár slúži na nahlásenie rozhlasových hier, dramatizácií, rozhlasových úprav, featurov a pod.

 

Formulár slúži na nahlásenie rozhlasových seriálov.

 

Formulár slúži na nahlásenie literárnych a výtvarných diel vydaných v neperiodických publikáciách, ako napr. v knihe, na internete alebo na nosiči. Taktiež slúži na nahlásenie literárnych diel vydaných napr. vo forme audioknihy na zvukovom nosiči.

 

Formulár slúži na nahlásenie použitia literárnych diel (napr. beletrie, odborných článkov, reportáží a pod.) vydaných v periodických publikáciách v tlači. Denné správy sa nenahlasujú, pretože nepatria pod autorské dielo.

 

Formulár slúži na nahlásenie použitia literárnych diel (napr. beletrie, odborných článkov, reportáží a pod.) sprístupnených na internete. Denné správy sa nenahlasujú, pretože nepatria pod autorské dielo.

 

Formulár slúži na nahlásenie použitia diel výtvarného umenia a fotografie v tlačených médiách.

 

Formulár slúži na nahlásenie použitia diel výtvarného umenia a fotografie na internete.

 

Formulár slúži na nahlásenie divadelných diel vrátane opery, baletu, pantomímy, tanečného divadla, operety, muzikálu, činohry a pod.

 

Formulár slúži na nahlásenie a identifikáciu diel výtvarného umenia a fotografie. Identifikáciu diel veľmi uľahčí, ak k vyplnenému formuláru autor pripojí aj obrazovú prílohu nahlasovaného diela, napr. na nosiči alebo ako prílohu v emaile.


Nahlásenie údajov nositeľa práv

Pri nahlasovaní diel prostredníctvom elektronických formulárov, potrebujeme o Vás vedieť viac údajov (napr. Vašu adresu, spôsob, akým si želáte vyplatiť autorské odmeny a pod.). K tomu slúži formulár Nahlásenie údajov nositeľa práv.

 
  • Formulár vypĺňajte elektronicky, teda priamo v počítači (netlačte ho a nevypĺňajte rukou).
     
  • Po vyplnení požadovaných údajov, stlačte žlté tlačidlo „Skontrolovať“, ktoré Vás upozorní na chybne vyplnené polia (tie potom treba opraviť) alebo naopak potvrdí správnosť vyplneneného formuláru.
     
  • Následne môžete stlačiť zelené tlačidlo „Vytlačiť“. Až teraz dokument vytlačte, vlastnoručne ho podpíšte a odošlite poštou do LITA.