Verzia pre tlač

Novinky

Portál pre nahlasovanie

Jednoduché nahlasovanie diel a údajov pre autorov prostredníctvom Portál LITA. V prípade Vašich otázok a/alebo pripomienok nás kontaktujte na e-mailovej adrese dokumentacne@lita.sk.


Hľadáme nositeľov práv

Z dôvodu vyplatenia autorskej odmeny alebo udelenia súhlasu na použitie žiadame autorov a dedičov o nahlásenie svojich aktuálnych údajov. Viac informácií.

Nahlásenia diel zverejnených v roku 2013

24. februára 2014
Dovoľujeme si informovať všetkých autorov a iných nositeľov práv, že môžu zasielať príslušné nahlásenia diel zverejnených v roku 2013 do 31. marca 2014. Diela nahlásené po tomto termíne budú v súlade s Rozúčtovacím poriadkom rozúčtované až po uplynutí všeobecnej premlčacej lehoty. Nahlásenie je možné vykonať na príslušných formulároch, alebo prostredníctvom Portál LITA. V prípade Vašich otázok a/alebo pripomienok nás kontaktujte na e-mailovej adrese dokumentacne@lita.sk.

Autorské práva: aký je vlastne postoj Európskej komisie?

10. februára 2014
Článok Cécile Despringre, výkonnej riaditeľky Spoločnosti audiovizálnych autorov, ku aktuálne prebiehajúcej konzultácii o revízii autorského práva môžte nájsť tu v angličtine, francúzštine, taliančine a španielčine. Cécile upozorňuje na počínanie Európskej komisie, ktorá zjavne zahodila niekoľkomesačnú prácu odborníkov a znova sa vracia ku rétorike typu "autorské práva sú bariérou". Na podporu autorov a kultúry v Európe môžte odpovedať na konzultáciu EK napr. formou online formuláru a zároveň môžte tiež podpísať petíciu.

Európska komisia konzultuje ohľadom autorského práva

31. januára 2014
Pripojte sa aj vy ku konzultácii o revízii autorského práva. Je dôležité, aby bol vypočutý aj hlas autorov a iných nositeľov práv. Pre pohodlné zaslanie svojich odpovedí pripravila organizácia Creators for Europe online formulár. Oznámenie Európskej komisie nájdete tu. Odpovede je možné uvádzať po slovensky.

Upozornenie pre predajcov originálov diel výtvarného umenia

16. januára 2014
Dovoľujeme si upozorniť predajcov originálov diel výtvarného umenia, že zákonná lehota na oznámenie a uhradenie odmien za opätovné predaje originálov diel výtvarného umenia (droit de suite - § 19 autorského zákona) uskutočnené v roku 2013 (od 1. 1. 2013 do 31.12. 2013) je do 31. januára 2014. Viac informácií nájdete tu, príslušný formulár oznámenia tu.

Organizačné zmeny v LITA

7. januára 2014
1. januára 2014 nadobudli účinnosť organizačné zmeny v LITA. Bolo vytvorené nové Oddelenie kolektívnej správy práv a zahraničných vzťahov. Novú organizačnú štruktúru nájdete tu.

Všetko dobré do Nového roka

1. januára 2014
Kolektív LITA všetkým želá úspešný rok 2014.Download Adobe Reader