Verzia pre tlač

Novinky

Portál pre nahlasovanie

Jednoduché nahlasovanie diel a údajov pre autorov prostredníctvom Portál LITA. V prípade Vašich otázok a/alebo pripomienok nás kontaktujte na e-mailovej adrese dokumentacne@lita.sk.


Hľadáme nositeľov práv

Z dôvodu vyplatenia autorskej odmeny alebo udelenia súhlasu na použitie žiadame autorov a dedičov o nahlásenie svojich aktuálnych údajov. Viac informácií.

Obmedzená prevádzka LITA

15. augusta 2014
Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že v pondelok 18.8.2014 a v utorok 19.8.2014 bude LITA z dôvodu celofiremného školenia fungovať v režime obmedzenej prevádzky. Radi sa Vám budeme opäť naplno venovať v nasledujúcich dňoch.

Vopred ďakujeme za pochopenie.

ZMENA ADRESY

1. augusta 2014
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc od 01.08.2014 naša spoločnosť ruší svoj poštový priečinok. Z tohto dôvodu sa mení aj PSČ našej spoločnosti. Doposielanie pošty na náš starý poštový priečinok (P.O. Box 28) bude zabezpečené počas 1 mesiaca.

Prosíme Vás preto, aby ste v budúcnosti používali našu novú adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava

Ďakujeme za porozumenie.

Obmedzená úschova autorských diel

23. júna 2014
Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že v stredu 25.6.2014 sa bude úschova autorských diel vykonávať len v nevyhnutných prípadoch.

Hľadáme referenta pre Oddelenie dokumentácie

11. júna 2014
Hľadáme referenta pre Oddelenie dokumentácie na zastupovanie počas materskej dovolenky. Náš nový kolega bude vyhľadávať a spracovávať podklady pre ďalších členov tímu a taktiež mu bude pridelený samostatný referát. V prípade, ak Vás naša ponuka zaujala, viac sa dozviete práve tu.

Dovoľujeme si informovať, že výberové konanie bolo ukončené.

Forum de Chaillot – o budúcnosti európskej kultúry

7. mája 2014
V dňoch 4. – 5. Apríla 2014 sa v Paríži za prítomnosti ministrov kultúry z celej Európy uskutočnilo podujatie venované budúcnosti európskej kultúry, kde filmoví, hudobní, divadelní ako i mnohí iní tvorcovia vyzvali k obnoveniu podpory v tejto oblasti. A to práve v čase kedy kultúrne sektory čelia hrozbe v podobe nových internetových služieb, ktoré narúšajú európske tradície a starostlivo vybudované postupy zverejňovania diel. Mnoho podporovateľov Spoločnosti autorov audiovizuálnych diel ešte pred konaním samotného podujatia podpísalo výzvu európsky tvorcov na Novú dohodu o kultúre v Európe. Túto výzvu môže podporiť úplne každý, a to práve tu.

Prečítajte si viac o Forum de Chaillot.

Festival európskej seriálovej tvorby Série Series

29. apríla 2014
V dňoch 2. až 4. Júla 2014 sa vo francúzskom Fontainebleau uskutoční už tretí ročník festivalu venovanému výhradne európskej seriálovej tvorbe. Počas troch dní premietaní, stretnutí, odborných kurzov či diskusií majú tvorcovia televíznych seriálov opäť jedinečnú možnosť zdielať svoje názory a skúsenosti, načerpať inšpiráciu a zároveň prispieť k upevneniu vzťahov na celoeurópskej úrovni.

Tohtoročnou novinkou je iniciatíva pod názvom Pilotné diely v seriáloch, v rámci ktorej majú tvorcovia, autori a producenti možnosť predstaviť svoje projekty odbornému publiku a nadviazať tak možnú spoluprácu.

Program ako aj ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke festivalu.

LITA – partner SFTA pri udeľovaní národnej filmovej ceny Slnko v sieti

24. apríla 2014
Do roku 2012 udeľovala LITA cenu Ruda Slobodu za najvýraznejší autorský prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby. Cena bola spojená s finančnou čiastkou vyplácanou laureátom zo Sociálneho a kultúrneho fondu. Koncom roka 2013 sa Výbor LITA rozhodol cenu zrušiť a v záujme sústredenia finančných prostriedkov každoročne z fondu podporovať celoslovenskú filmovú cenu.

LITA sa stala partnerom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie pri udeľovaní národnej filmovej ceny Slnko v sieti a jej zástupcovia sa dňa 26.apríla 2014 zúčastnia jej udeľovania po prvý raz.

Viac informácií o udeľovaní národnej filmovej ceny Slnko v sieti nájdete tu.

Nahlásenia diel zverejnených v roku 2013

24. februára 2014
Dovoľujeme si informovať všetkých autorov a iných nositeľov práv, že môžu zasielať príslušné nahlásenia diel zverejnených v roku 2013 do 31. marca 2014. Diela nahlásené po tomto termíne budú v súlade s Rozúčtovacím poriadkom rozúčtované až po uplynutí všeobecnej premlčacej lehoty. Nahlásenie je možné vykonať na Portál LITA. V prípade Vašich otázok a/alebo pripomienok nás kontaktujte na e-mailovej adrese dokumentacne@lita.sk.

Autorské práva: aký je vlastne postoj Európskej komisie?

10. februára 2014
Článok Cécile Despringre, výkonnej riaditeľky Spoločnosti audiovizálnych autorov, ku aktuálne prebiehajúcej konzultácii o revízii autorského práva môžte nájsť tu v angličtine, francúzštine, taliančine a španielčine. Cécile upozorňuje na počínanie Európskej komisie, ktorá zjavne zahodila niekoľkomesačnú prácu odborníkov a znova sa vracia ku rétorike typu "autorské práva sú bariérou". Na podporu autorov a kultúry v Európe môžte odpovedať na konzultáciu EK napr. formou online formuláru a zároveň môžte tiež podpísať petíciu.

Európska komisia konzultuje ohľadom autorského práva

31. januára 2014
Pripojte sa aj vy ku konzultácii o revízii autorského práva. Je dôležité, aby bol vypočutý aj hlas autorov a iných nositeľov práv. Pre pohodlné zaslanie svojich odpovedí pripravila organizácia Creators for Europe online formulár. Oznámenie Európskej komisie nájdete tu. Odpovede je možné uvádzať po slovensky.

Upozornenie pre predajcov originálov diel výtvarného umenia

16. januára 2014
Dovoľujeme si upozorniť predajcov originálov diel výtvarného umenia, že zákonná lehota na oznámenie a uhradenie odmien za opätovné predaje originálov diel výtvarného umenia (droit de suite - § 19 autorského zákona) uskutočnené v roku 2013 (od 1. 1. 2013 do 31.12. 2013) je do 31. januára 2014. Viac informácií nájdete tu, príslušný formulár oznámenia tu.

Organizačné zmeny v LITA

7. januára 2014
1. januára 2014 nadobudli účinnosť organizačné zmeny v LITA. Bolo vytvorené nové Oddelenie kolektívnej správy práv a zahraničných vzťahov. Novú organizačnú štruktúru nájdete tu.

Všetko dobré do Nového roka

1. januára 2014
Kolektív LITA všetkým želá úspešný rok 2014.Download Adobe Reader