zurnalista2080x800.jpg
 

LITA vykonáva správu práv novinárov v oblasti reprografického rozmnožovania

 

Kontaktujte nás

Pre viac informácii môžete priamo kontaktovať oddelenie, ktoré sa špecializuje na vašu oblasť tvorby, na adrese dokumentacne@lita.sk 1

1

 

Novinár má právo na náhradu odmeny 

Novinári majú právo na náhradu odmeny za reprografické rozmnožovanie častí svojich diel, ktorú im prostredníctvom LITA uhrádzajú dovozcovia a výrobcovia reprografických zariadení a poskytovatelia rozmnožovacích služieb. 

Náhrady odmien LITA rozúčtuje podľa rozúčtovacieho poriadku a vyplatí autorom raz ročne v príslušnom termíne.

 
2

2

 

Novinový článok nemusí byť chránený podľa autorského zákona

Nie všetky práce novinára sú chránené. Autorský zákon neposkytuje ochranu denným správam. Za autorské diela sa považujú žurnalistické žánre, ako sú reportáže, recenzie, fejtóny, komentáre alebo odborné články.

 

 

 
3

3

 

Články majú obyčajne osobitný režim

Na základe príslušných ustanovení zákona a zmlúv sú novinové články zväčša zamestnaneckými dielami. Autorské práva novinárov v takom prípade vykonávajú vydavatelia. Právo na náhradu odmeny za reprografické rozmnožovanie však majú novinári, nie vydavatelia.

 

newspapers-444448_1920.jpg

 

Nahlasovanie diel prostredníctvom portálu Moja LITA

Pre uplatňovanie diel autorov je veľmi dôležité, aby LITA vedela, ktorý autor aké dielo vytvoril. Diela a ich použitie autori nahlasujú prostredníctvom portálu Moja LITA.

 

Dôležité termíny

Nahlasovanie diel a registrácia ich použití cez portál Moja LITA prebieha vždy najneskôr do 28. februára, následne prebieha vyúčtovanie odmien.

 

Staňte sa zastupovaným autorom 

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava