V zmysle autorského zákona je káblová retransmisia úplným, súčasným a nezmeneným prenosom uskutočňovaným inou osobou ako je pôvodný vysielateľ. Prevádzkovateľ takéhoto vysielania musí mať súhlas autorov – licenciu

 

Kontaktujte nás

Pre akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa káblovej retransmisie kontaktujte prosím SOZA, slovenský ochranný zväz autorský

 


 
1    

1

 

 

Kto musí mať licenciu na káblovú retransmisiu?

Všetky subjekty, ktoré takýto prenos diel uskutočňujú prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému. 

 
2    

2

 

 

Kde je možné získať licenciu

Právo na káblovú retransmisiu je povinne kolektívne spravované. LITA udeľuje súhlas na použitie káblovou retransmisiou za všetkých autorov (okrem autorov hudobných diel), ktorých diela sú týmto spôsobom použité.

V záujme jednotného uplatňovania práv a s cieľom vyjsť v ústrety prevádzkovateľom pri naplnení ich požiadavky získať práva z jedného miesta uzatvorili štyri spoločnosti (LITA, OZIS, SLOVGRAM, SOZA) dohodu, na základe ktorej poverili uzatváraním hromadných licenčných zmlúv a výberom odmien spoločnosť SOZA.

Pre získanie súhlasu a uzatvorenie licenčných zmlúv je preto potrebné obrátiť sa na SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský.