CISAC oslavuje 90-te výročie

CISAC je medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov, ktorej prezidentom je Jean-Michel Jarre. Prostredníctvom svojich 239 členských organizácií zo 123 krajín zastupuje vyše 4 milióny autorov po celom svete.

CISAC celosvetovo lobuje za záujmy autorov, porovnáva jednotlivé národné úpravy a odstraňuje nesúlad medzi nimi. Autorské spoločnosti, ktoré združuje, musia splniť náročné kritériá a rešpektovať záväzné pravidlá. Členstvo v CISAC je zárukou vysokej odbornosti a kredibility. Sme hrdí, že LITA je súčasťou tejto prestížnej medzinárodnej konfederácie už od roku 1970.

CISAC dlhodobo bojuje za to, aby boli autori spravodlivo odmeňovaní za plody svojej tvorivosti. O to viac v čase, keď je kreatívny obsah hnacou silou digitálneho trhu a stimulom svetového hospodárstva.


Čo by bolo naozaj smutné, je svet, kde by autori nemali možnosť a prostriedky tvoriť. Svet, kde sme mali potešenie iba z diel minulosti. Samozrejme, všetci obdivujeme nesmrteľné majstrovské diela vytvorené v predchádzajúcich storočiach, ale je veľmi dôležité, aby sme boli naďalej schopní tvoriť umelecké diela, ktoré reflektujú a definujú súčasnosť.
— Eric Baptiste, predseda predstavenstva CISAC

Bližšie svoju činnosť CISAC predstavil aj v nasledujúcom videu (anglické titulky sú k dispozícii v pravom dolnom rohu):Pri príležitosti osláv svojich deväťdesiatín, zorganizoval CISAC niekoľko významných podujatí. Jedným z nich bola mimoriadna recepcia, na ktorej francúzsky predseda vlády Manuel Valls prijal viac ako 100 pozvaných tvorcov z celého sveta. Toto prijatie je kľúčovým momentom demonštrujúcim odhodlanie francúzskej vlády podporovať kultúru, tvorcov a kolektívnu správu autorských práv.


Sú tri oblasti, v ktorých môžeme rozhodne konať. Tou prvou je boj proti pirátstvu a ilegálnej distribúcii diel. Druhou je spravodlivá odmena pre autorov a umelcov a treťou je udržanie vysokej úrovne financovania kreatívneho priemyslu.
— Manuel Valls - francúzsky premiér

Krátky zostrih z priebehu slávnostnej recepcie v parížskom Hotel de Matignon nájdete tu:Veríme, že podpora, ktorú tvorcom vyjadrila francúzska vláda, bude inšpiráciou aj pre ďalšie európske krajiny, vrátane Slovenska.