Informačná grafika k septembrovému vyúčtovaniu odmien


Dostali ste tohtoročné septembrové vyúčtovanie odmien a je Vám v ňom niečo nejasné? Pre uľahčenie orientácie sme k nemu pre Vás pripravili nasledovnú informačnú grafiku:  


Vyúčtovanie 1. strana.png

Vyúčtovanie 2. strana.png

Informatívny článok Septembrové vyúčtovania odmien - o odmenách pre autorov za káblovú retransmisiu, rozmnožovanie pre osobnú potrebu a verejný prenos prostredníctvom technických zariadení - z nášho LITA magazínu nájdete tu.